Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace

Školní 1202

687 61 Vlčnov

Telefon: 572675117               Mail: zsvlcnov@zsvlcnov.uhedu.cz

Beseda u prvňáčků

     Ve středu 9. 5. proběhla u prvňáčků beseda v rámci sociopatologické prevence na téma „Místo, kde žiju“. Toto téma doplňovalo učivo Prvouky, které zrovna probíráme. Besedu vedla ing. Bc. Marie Šiborová. Dozvěděli jsme se nejen základní informace o naší obci, ale i to, že jsme součástí okresu Uherské Hradiště a patříme do Zlínského kraje. Představit si tyto souvislosti není pro nás vůbec jednoduché. Chce to čas a zkušenosti, abychom si vše uvědomovali. Pojmy Evropská unie, Evropa, planeta Země, Sluneční soustava a Vesmír, nóóó, to nám dá ještě zabrat. Každopádně paní Šiborové děkujeme za besedu i za trpělivost, kterou s námi měla, když se nám snažila vše vysvětlit tak, abychom tomu rozuměli. K. Knotková a žáci 1. A a 1. B.

Den Země

     V pátek 4. května si žáci 1. stupně připomněli Den Země exkurzí v Kovosteelu ve Starém Městě. Ve výukovém programu si zopakovali pravidla třídění odpadu, následovala projížďka vláčkem „Steelinka“ – prohlídka běžného provozu, odvážní se vydali na maják Šrotík – odměnou jim byl pohled na hrad Buchlov nebo sv. Barborku, na lodi si vyzkoušeli kormidlování a nahlédli i do kajuty, v KOVOZOO si prohlédli velmi zdařilá zvířátka vyrobená z odpadových materiálů a prozkoumali bludiště. Nechybělo ani občerstvení a nákup drobných suvenýrů.

Den Země - 2. stupeň

     22. duben je oslavou DNE ZEMĚ. My jsme ho na naší škole slavili v pátek 20. dubna. Program: 1. Vestibul – výstava žákovských prací, pracovní listy (hledání informací). 2. Chemie – filtrace vody, chromatografie. 3. Přírodopis – soutěž „riskuj“. 4. Výtvarná výchova – tvorba znaků ekolog. organizací.

Beseda s Ivonou Březinovou

     V úterý 17. dubna navštívila naši školu známá spisovatelka Ivona Březinová. Tuto besedu zajistila paní knihovnice Marie Kolajová ve spolupráci s obecním úřadem. Třeťáci si s paní spisovatelkou popovídali na téma Jak vzniká kniha. Dozvěděli se, kde se bere nápad, jak se sbírají informace, čím se obvykle začíná, jak dlouho trvá napsat knihu, čemu říkáme rukopis, jak vznikají ilustrace, co jsou to korektury a jak se kniha tiskne. Na závěr besedy si mohli prohlédnout její knihy. Poté následovalo povídání u prvňáčků s názvem Lentilka pro dědu Edu. Tato kniha je o Alzheimerově chorobě, ale je určena dětem. Prvňáčci odcházeli s poznatky o významu paměti a jejím procvičováním formou her. Paní Březinová píše knížky jak pro nejmenší čtenáře, tak pro starší děti. Zjistili jsme, že jich napsala přes 100! Jako poděkování nakreslili naši třeťáci a prvňáci ilustrace k jejím knihám, které jsme jí věnovali. Bylo nám ctí a potěšením setkat se s takovouto významnou osobností. K. Knotková.

Matematický klokan

     Matematický klokan je soutěž, která původně vznikla v Austrálii a odtud se rozšířila do celého světa. I v letošním školním roce se naše škola již tradičně této soutěže zúčastnila. Termín připadl na pátek 16. 3. a k testům zasedli žáci 2. - 9. ročníků. Nejlepšími „matematickými klokany“ jednotlivých tříd pro letošní rok jsou: Daniel Trbola 3. A, Jakub Josefík 3. A, Simona Juřenová 3. A, Veronika Juřenová 5. A, Tomáš Snopek 5. A, Nikol Krupková 5. A, Vojtěch Číž 6. A, Viktorie Bartošková 7. A, Ondřej Moštěk 7. A, Zuzana Tomáštíková 7. A, Matyáš Janča 8. A, Eliška Švandová 9. A, Šimon Růžička 9. A, Veronika Trbolová 8. A. Děkuji všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili a úspěšným řešitelům základního kola blahopřeji.

Pythagoriáda

     Dne 13. dubna proběhlo školní kolo Pythagoriády. Jedná se o dobrovolnou matematickou soutěž, kde žáci 5. až 8. ročníku řeší 15 slovních úloh. V letošním školním roce se soutěže zúčastnilo 18 žáků. Pro postup do okresního kola bylo potřeba získat alespoň 8 bodů, což se podařilo Ondřeji Mošťkovi ze 7. A. Tímto mu moc gratulujeme a všem ostatním účastníkům děkujeme. Š. Korvasová.

Okresní kolo biologické olympiády

     Ve čtvrtek 12. 4. a v pondělí 23. 4. proběhla okresní kola BiO. Naši školu reprezentovaly s následujícím umístění: kat. D (6., 7. ročník) – Zuzana Tomáštíková, 7. A - 8. místo, Aneta Minarčíková, 7. A - 15. místo, kat. C (8., 9. ročník) – Johana Šimková, 8. A - 34. místo. Moc děkujeme za reprezentaci naší školy.

Školní akademie

     Sestřih z DVD Školní akademie ke stažení ZDE (270)

Logo ESF

Více informací najdete v odkaze Aktuality

Contact Administrators | ©2009 Company ZS Vlcnov