Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace

Školní 1202

687 61 Vlčnov

Telefon: 572675117               Mail: zsvlcnov@zsvlcnov.uhedu.cz

Výlet 8. A

     Ve dnech 6. – 8. 6. se třída 8. A zúčastnila školního výletu v kempu Spálovský mlýn. Vyrazili jsme ve středu odpoledne po vyučování a čekala nás poměrně dlouhá cesta až k řece Odře na území Vojenského újezdu Libavá. Spálovský mlýn je rekreační areál v přírodě s táborovým ubytováním. Měli jsme domluvenou spolupráci s instruktory, kteří žáky zaujali především svým nízkým věkem a aktivitami pro „teambuilding“, kterých se aktivně účastnili všichni. V kempu jsme měli domluveno i plné stravování a v odpoledních hodinách, kdy panovaly letní teploty, žáci využili koupání v řece Odře protékající hned vedle kempu (hladina dosahovala výše kolen J). Počasí nám tedy přálo, ale večery byly o poznání chladnější díky vyšší nadmořské výšce. Proto jsme večery trávili převážně u táborového ohně s kytarou a zpěvníky. V pátek nás čekal náročný výšlap do prudkého kopce a následná cesta domů. I přes malé nepohodlí výlet dopadl dobře.

Výlet 4. A a 4. B do Kroměříže

     Se čtvrťáky jsme se vydali 13. června na výlet do Kroměříže. Už týden předem nás strašila předpověď počasí, která se ne a ne umoudřit a slibovala vytrvalý a vydatný déšť právě na den našeho společného výletu. Nakonec, ale vše dopadlo víc než dobře. Ráno nás vítalo sluníčko a pan řidič, který nás odvezl autobusem až k našemu cíli. V Kroměříži jsme měli naplánovaný bohatý program. Nejprve jsme navštívili Arcibiskupský zámek a většina z nás podnikla i výstup na zámeckou věž, z níž byl nádherný výhled na celé město i okolí. Po malém občerstvení v zámecké cukrárně jsem se vydali do zrcadlového bludiště, kde jsme se výborně bavili. Protože se bludiště nachází přímo na Velkém náměstí, byla to jedinečná příležitost k rozchodu, při kterém jsme si prohlédli nejbližší okolí, nakoupili drobné suvenýry a poobědvali. Na závěr našeho výletu jsme si ještě prohlédli Květnou zahradu, která nám nabídla mnoho zajímavostí, jako stromová bludiště, Jahodový kopec, Králičí vrch nebo bylinkovou zahrádku. Do Vlčnova jsme se vrátili unavení, ale spokojení, že se nám výlet vydařil a pláštěnky ani deštníky jsme vůbec nepotřebovali. Ivana Nevařilová a žáci 4. A.

Pasování na čtenáře u prvňáčků

     Proběhlo v úterý 19. června. Postupně po třídách jsme se vypravili do místní knihovny. Zde nás již čekala paní knihovnice s panem starostou. My jsme si nesli každý pohádku Kohoutek a slepička. Tuto pohádku jsme postupně po jednotlivcích přečetli paní knihovnici a panu starostovi. Oba nás pochválili, protože to každý přečetl moc hezky. Pan starosta nás pak slavnostně krásnou šavlí pasoval na čtenáře. Jako vzpomínku na tuto událost každý dostal Pamětní list, placku s nápisem „už jsem čtenář“ , poukaz na půjčování knížek v knihovně na 1 rok zdarma a onu vytouženou knížku pro prvňáčka, dokonce i s věnováním od paní učitelky a paní knihovnice. Do školy jsme se vraceli s krásným pocitem, že UŽ JSME ČTENÁŘI! K. Knotková a prvňáčci.

Výlet do Kroměříže - 5. A

     5. 6. 2018 se 5. A vydala na výlet do Kroměříže. Cesta trvala přes hodinu. Když jsme přijeli, měli jsme půlhodinový rozchod na Velkém náměstí. Většina z nás si koupila zmrzlinu a navštívila spoustu obchodů. Po půl hodině jsme se všichni sešli a přesunuli na zámek, kde začala prohlídka, která trvala přes hodinu. Paní průvodkyně nás provedla zámkem. Kdo chtěl, mohl si koupit suvenýr. Měli jsme možnost jít na vrchol věže, kam se rozhodlo vyjít 21 žáků. Když jsme sešli dolů, měli jsme čas na svačinu a kdo chtěl, mohl si koupit čokoládu. Jakmile jsme si všechno zakoupili, vydali jsme se do Podzámecké zahrady, kde se většina žáků rozhodla poobědvat. Prohlédli jsme si zvířata, mezi kterými byli pávi, holubi, opice a andulky. V 12:45 jsme se sešli u zámeckých schodů. Vydali jsme se do Zrcadlového bludiště. Byly tam tři druhy bludišť. Jedno pro menší děti, druhé lehké a třetí těžší. Po hodině jsme šli na náměstí, kde jsme měli hodinový rozchod. Opět jsme mohli navštívit obchody. Potom jsme přešli k zastávce autobusu. Všichni jsme byli spokojení a v pořádku se vrátili domů. Doufáme, že se příští rok opět vydáme na skvělý výlet. Žáci 5. A.

Co do školy nepatří - 5. A

     V pátek 1. června jsme měli besedu s paní ing. Bc. Marií Šiborovou na téma - Závislosti a co do školy nepatří. Nejdříve jsme si vysvětlili, co je závislost a jak může v negativním smyslu ovlivnit naše zdraví a život. Náš organizmus není připravený přijímat jakékoliv drogy – cigarety, marihuanu, alkohol, prášky, pervitin, kokain apod. – a i v budoucnu bychom se jim měli vyhýbat. Školský zákon zakazuje používání alkoholu a drog v budovách školy pro žáky i dospělé osoby. Zamysleli jsme se nad tím, zda nejsme závislí na výpočetní technice, vždyť mobil, tablet nebo počítač denně používáme. Na závěr jsme si povídali o druzích šikany, pomluvě a šíření poplašné zprávy a slíbili si, že se k sobě budeme slušně chovat a vzájemně respektovat. Za poučnou besedu paní Šiborové děkujeme. Eva Surá a žáci 5. A.

Výlet prvňáčků

     Na výlet jsme vyrazili v úterý 29. května do Strážnice. Nejdříve jsme pluli na velké lodi po Baťově kanálu. Loď řídil pan kormidelník a nás měla na starost paní průvodkyně, která nám během plavby vyprávěla mnoho zajímavých věcí a dokonce i různá tajemství. Po přistání jsme vyrazili do skanzenu na Dny řemesel se zaměřením na výrobu hudebních nástrojů. Dokonce jsme si tu i zazpívali a zatancovali. Poté jsme se věnovali nakupování dárečků v místním obchůdku ve skanzenu. Po obědě z vlastních zdrojů jsme se vyběhali a vyřádili na dětském hřišti. Poslední naší zastávkou na cestě domů byl větrný mlýn Kuželov. Zde nás zaujalo staré vybavení mlýna na větrný pohon, kde se mlela mouka. V přilehlém stavení jsme si prohlédli starodávné hospodářské nástroje, se kterými lidé dříve pracovali. Počasí nám přálo a snad jsme všichni byli s výletem spokojeni. K. Knotková.

Školní akademie

     Sestřih z DVD Školní akademie ke stažení ZDE (270)

Logo ESF

Více informací najdete v odkaze Aktuality

Contact Administrators | ©2009 Company ZS Vlcnov