Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace

Školní 1202

687 61 Vlčnov

Telefon: 572675117               Mail: zsvlcnov@zsvlcnov.uhedu.cz

Muzeum šicích strojů - 2. A

     V pondělí 27. června jsme navštívili paní Chovánkovou, babičku Michalky, která má velkou zálibu k šicím strojům. Zhlédli jsme nejrůznější šicí stroje, dozvěděli jsme se, že na šicím stroji se dá i vyšívat. Všechno, co můžeme namalovat, můžeme také i vyšít. Krásné výšivky potom zdobí vlčnovské kroje. Na závěr naší prohlídky jsme malovali různé ornamenty křídou na zem. Moc děkujeme paní Chovánkové za pěkně strávené dopoledne. Hrdličková Z. a žáci 2. A

Dotazník

Vážení rodiče,
s blížícím se koncem školního roku Vás touto cestou chceme požádat o spolupráci. Připravili jsme krátký dotazník, který poslouží k zamyšlení nad zlepšováním úrovně práce naší školy, zlepšování vztahů mezi vyučujícími a rodiči i zlepšování spolupráce s rodiči. Dotazník je dobrovolný a anonymní. Žádáme Vás o jeho zodpovědné vyplnění v písemné nebo elektronické podobě a včasné doručení do 30. 6. 2016. Vyplněný dotazník vhoďte do schránky /Vy nebo vaše dítě/ ve vestibulu školy, máte i možnost ho vyplnit elektronicky na stránkách školy, kde si ho stáhnete, vyplníte a pošlete jako přílohu. O výsledcích dotazníků Vás budeme informovat na webových stránkách školy. Děkuji za spolupráci a Vaše názory. Mgr. Petra Mlýnková, ředitelka školy. (Dotazník ke stažení ZDE)

Exkurze 2. tříd do hasičské zbrojnice

     Ve čtvrtek 16. 6. jsme se my, druháci, 2. A i 2. B, vypravili na exkurzi do Hasičské zbrojnice v Uherském Hradišti. Přesný název je Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje. Pan hasič, který vedl naši exkurzi, nás již čekal v šatnách. Zde jsme vyslechli základní informace o práci hasičů. Na spoustu otázek jsme již znali odpověď sami, protože v rámci projektu Hasík jsme už absolvovali dvě besedy ve škole. Představte si, že hasiči musí vyjet do dvou minut od vyhlášení poplachu. Na oblečení se mají pouhých 20 sekund. To je obdivuhodné! Nejvíce nás zaujala krásná hasičská auta různého druhu v garážích. A nejen auta, byly tu i dva záchranné čluny. Podívali jsme se také, kde hasiči spí, jí, kde si perou hasičské oblečení i hadice a kde trénují. Místní sbor je specializovaný na práci ve výškách, takže tu mají i lezeckou stěnu. Vše se nám moc líbilo, ale nejlepší bylo, když jsme se mohli svézt po tyči do šaten. Tuto hasiči používají při poplachu, ale pro nás udělali vyjímku. Děti k hasičům opravdu vzhlíží s úctou, jsou jim v dnešní složité době, opravdovým vzorem. Po cestě na autobus nás čekala ještě sladká odměna, a to výborná zmrzlina. Zpět do Vlčnova jsme jeli linkovým autobusem, což byl pro nás taky zážitek. A pak už hurá zpět do školy, kde jsme si o prožité exkurzi ještě vypravovali. Kateřina Knotková a žáci druhých tříd.

Výlet 2. A a 2. B

     Ve čtvrtek 9. 6. jsme se vypravili na výlet. Moc jsme se těšili a nechyběly ani plné baťůžky maminčiných dobrůtek. První zastávka byla ve Veselí nad Moravou, kde jsme navštívili hvězdárnu. Tady jsme shlédli výukový program – Slunce, Země a Měsíc, ve kterém nás paní astronomka zasvětila do tajů vesmíru., ukázala nám planety sluneční soustavy. S nadšením jsme sledovali její poutavé vyprávění o Slunci, Zemi, Měsíci a jiných planetách. Velké překvapení nás čekalo pod kopulí, hvězdárny, kde se nachází opravdový velký dalekohled. Protože nám počasí přálo, na zahradě hvězdárny jsme mohli pozorovat dalekohledem Slunce přes sluneční filtry. Další zastávkou byl Vodní svět na Modré, jehož návštěvou se nám otevřel svět pod vodní hladinou. Na vlastní oči jsme viděli, jak žijí ryby v rybnících, obdivovali jsme jejich velikost a ladný pohyb. Živá voda nabízí venkovní i vnitřní expozici. Sladkovodní jezírko je domovem ryb typických pro region a zároveň je přírodním koupalištěm. Největší zážitek byl podvodní tunel v hloubce 3,5 m, ve kterém jsme se stali na chvilku návštěvníky velkého akvária. Raritou expozice jsou jeseteři. Ryby se na nás přes tlustá skla mile usmívaly. Taky jsme nakoupili různé suvenýry pro sebe i svoje blízké. Po chvilce odpočinku a vydatném obědě jsme se vydali pěšky na Velehrad, kde jsme navštívili baziliku. Bazilika je významné poutní místo v našem regionu. Na závěr výletu nechyběla cukrárna s výbornou zmrzlinou. Naše putování jsme zakončili na sportovišti ZŠ Velehrad, kde jsme se pořádně vydováděli a záviděli jejich krásné sportoviště. Na výletě nás doprovázela paní asistentka. Knotková R., paní vychovatelka Mošťková A. a paní Horáková. Plni zážitků jsme se vrátili domů, počasí nám přálo – nezmokli jsme. Hrdličková Z.

Pasování na čtenáře 1. A

     Ve středu 8. června proběhlo ve spolupráci s paní Kolajovou pasování žáků 1. třídy na čtenáře. Hostem v knihovně byla paní spisovatelka Alena Bartošíková, která napsala mimo jiné i knížku O lopenickém Dráčkovi. Připravila si pro nás besedu o knize, přečetla nám o Dráčkovi, když ho bolí zub (má tři hlavy!), a pak jsme se pustili do čtení zase my. Ráda bych všechny moc pochválila za velmi pěkné výkony. Odměnou bylo následné pasování na čtenáře za pomoci paní Bartošíkové. Dostali jsme zajímavou knihu Knihožrouti určenou pouze pro prváky a taky výbornou sladkou tečku od paní Josefíkové.  Na závěr jsme předvedli pracovité trpaslíky z pohádky Ať žijí duchové a předali vlastnoručně vyrobenou knihu O Dráčkovi. Děkuji všem za pomoc. Jitka Milošová a žáci 1. A

Školní akademie

     Sestřih z DVD Školní akademie ke stažení ZDE (270)

Více informací najdete v odkaze Aktuality

Contact Administrators | ©2009 Company ZS Vlcnov