Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace

Školní 1202

687 61 Vlčnov

Telefon: 572675117               Mail: zsvlcnov@zsvlcnov.uhedu.cz

Školní výlet třeťáků

     Letos jsme si to namířili do Lednice a vyplatilo se nám to. Nejenže bylo krásné počasí, ale z výletu jsme si přivezli spoustu krásných zážitků. Posuďte sami. Nejdříve jsme si prohlédli zámek Lednice, kde jsme obdivovali nádherné vyřezávané schodiště zhotovené z jednoho kusu dubového kmene bez jediného hřebíku. Poté jsme se prošli skleníkem, kde byla spousta palem a tropických rostlin. V jezírcích tu pluly krásné barevné ryby. Procházka zámeckým parkem k minaretu byla pro nás osvěžením v příjemném chládku obrovských stromů, z nichž některé byly přivezeny až z Austrálie. Výstup na minaret jsme hravě zvládli a kochali se výhledem do širého okolí. Pak jsme zamířili k přístavu, kde nás čekala plavba lodí k Janovu hradu. Loď kormidloval skvělý kapitán, který nám vyprávěl mnoho zajímavostí o Staré Dyji, po níž jsme se plavili, a jejím okolí. Neméně zajímavá byla i prohlídka Janova hradu, uměle postavené zříceniny středověkého hradu. Průvodce nám barvitě vylíčil jak to vypadalo na tehdejších lovech. Janohrad se totiž využíval ke konání lovů a pro pobavení pánů. Za zdmi hradu už nás čekal autobus, kam jsme s chutí usedli a HURÁ domů! Náš poznávací výlet byl super! K. Knotková a žáci 3. A a 3. B

Dopravní hřiště - 4. A

     Ve středu 31. května jsme se stali držiteli průkazu cyklisty. A co tomu předcházelo? Opakování pravidel silničního provozu, která jsme se učili v září, psaní testu, projekce filmu s dopravní tematikou a samozřejmě jízda na kole na dopravním hřišti. Tři žáci si ještě zopakují pravidla silničního provozu a ve škole si znovu test vyplní. Věříme, že budou stejně dobří jako my. Sladkou tečkou za úspěšným dopolednem byla zmrzlina. Žáci 4. A

Den dětí

     V pátek 26. května se žáci I. stupně při příležitosti Dne dětí zúčastnili programu žonglování. Děti si vyzkoušely, jak je obtížné žonglovat s míčky, kužely, šátky apod. Projely se také na mini kole, jednokolce a šlapadlech. Akce byla hrazena SRPŠ. Žáci si svůj den s žonglováním užili a moc se jim líbil. Mgr. Taťána Čagánková.

Den otevřených dveří - plavání

     V úterý 23. května měli žáci 2. A možnost předvést svým rodičům, co se téměř za půl roku v hodinách plavání naučili - plavat, potápět, skákat do vody, lovit puky z bazénu … Všem se zdárně podařilo překonat počáteční obavy z vody a na hodiny plavání se vždy moc těší. Brzy budou prázdniny, tak snad své získané dovednosti uplatní na dovolené či táboře.Děkujeme kolektivu plavecké školy v Uherském Brodě za možnost nahlédnout do jejich výuky.

Den matek ve 3. B

     Ve čtvrtek 18. května jsme pozvali naše maminky, babičky, ale i tatínky na naši prezentaci. Přednesli jsme básničky, zazpívali písničky, i jsme se protáhli při rozcvičce. Snažili jsme se, aby naše vystoupení vykouzlilo úsměvy na tvářích našich nejbližších. No a to se nám podařilo. Rozhodně radost jsme udělali všem, i sobě. Potěšil nás potlesk a ocenění našich nejbližších. K. Knotková a žáci 3. B.

Návštěva skláren - 2. A

     Ve čtvrtek 4. května 2017 jsme se vydali na exkurzi do skláren. Žáci si prošli celým provozem. Dozvěděli se tajemství výroby skla od tavení písku, barvení skla, až pro finální úpravy leptáním a broušením. Nechybělo ani krátké seznámení s historií skláren. Na konci prohlídky byli obdarováni skleničkou, ze které měli velkou radost. Snad i dárečky ze skla, které si nakoupili domů pro své rodiče, mile potěšily.

Velikonoční turnaj v šestkovém volejbale

     Turnaj se uskutečnil ve čtvrtek 27. 4. 2017 odpoledne. Počet družstev - 5 (učitelé, rodiče, deváťáci, žákyně A a žákyně B). Po vyrovnaných bojích se z obhajoby těšili učitelé. Po bojovném výkonu si 2. příčku vybojovali deváťáci a na 3. místě skončily žákyně A, kterým k lepšímu umístění chyběla vysoká bojovnost deváťáků. Zklamáním je pro rodiče 4. místo. Žákyně B tradičně obsadily 5. místo.

Den Země

     Dne 26. 4. 2017 se žáci druhého stupně zúčastnili vycházky do přírody na nejvyšší horu Chřibů na Brdo. Ráno v 7:50 jsme se sešli na parkovišti U Krála, odkud jsme vyjeli k penzionu Bunč. Odtud jsme se vydali na 3,5 km dlouhou trasu. Po cestě nám trochu mrholilo, ale cesta rychle utíkala a brzy se před námi objevila kamenná rozhledna. Ta byla bohužel zavřená, a tak jsme si nemohli vychutnat výhled do okolí, z kterého lze spatřit blízká pohoří Malé Karpaty, Bílé Karpaty, Beskydy. Po malém odpočinku jsme se vydali na cestu zpět. Po cestě jsme se zastavili u altánku, kde jsme opékali špekáčky. Nakonec nezůstalo pouze u špekáčků, ale opeklo se vše, co bylo po ruce, od gumových žížalek až po jablka. Posilněni a ohřátí od ohně jsme se vydali zpět k penzionu, kde nás už čekal autobus. Výlet jsme si užili a všem se líbil. Mgr. Romana Indrová.

Školní akademie

     Sestřih z DVD Školní akademie ke stažení ZDE (270)

Více informací najdete v odkaze Aktuality

Contact Administrators | ©2009 Company ZS Vlcnov