Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace

Školní 1202

687 61 Vlčnov

Telefon: 572675117               Mail: zsvlcnov@zsvlcnov.uhedu.cz

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VLČNOV NA ŠKOLNÍ ROK 2017 – 2018

     Dne 3. května 2017 (středa) v době od 14.00 do 16.00 hod. zveme všechny zákonné zástupce dětí i s dětmi, kteří mají zájem, aby jejich dítě navštěvovalo mateřskou školu ve školním roce 2017 – 2018, do mateřské školy. Děti si budou moci ve třídě pohrát, prohlédnout si s rodiči hračky a také všechny prostory mateřské školy. Děti i rodiče se také seznámí s učitelkami a zaměstnanci naší mateřské školy. Zákonní zástupci dětí získají informace o podmínkách přijetí dítěte, o organizaci dne naší MŠ, úplatě za předškolní vzdělávání, stravování, částečně se seznámí se školním vzdělávacím programem a dalšími činnostmi a aktivitami, které naše mateřská škola nabízí. Při zápisu dítěte obdržíte žádost o přijetí do mateřské školy a vstupní dotazník. Po odevzdání řádně vyplněné žádosti vám bude přiděleno registrační číslo, na základě kterého zjistíte, zda vaše dítě bylo přijato.

Do přijímacího řízení budou zařazeny jen ty žádosti dětí, které dovršily minimálně 2 roky do 31. 8. 2017
K zápisu si přineste : rodný list dítěte, přezůvky a pohodlný oděv pro dítě na hraní, váš občanský průkaz.

V případě, že nebudete moci přijít na zápis v tomto termínu a máte zájem o přijetí dítěte do naší mateřské školy ve školním roce 2017 – 2018, můžete si sjednat schůzku (telefon. linka MŠ: 572 675 120, Markéta Píšková, zástupkyně ředitelky pro MŠ).

Žádost o přijetí do MŠ ke stažení ZDE (dokument Word)

 

Kritéria pro  přijímání  dětí  k  předškolnímu  vzdělávání v mateřské škole

     Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Vlčnov, přís. organizace  stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými  zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

 1. Do MŠ se přijímají zpravidla děti ve věku od 3 do 6 let / děti mladší v případě, že MŠ má volné místo.
 2. Přednost při přijetí mají děti poslední rok před zahájením povinné školní docházky do základní školy - tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31. 8. 2017.
 3. Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu MŠ u dítěte, které dosáhlo věku minimálně 4 let k 31. 8. 2017.
 4. Děti mladší /tj. 3 leté/ jsou do MŠ přijímány podle data narození. Děti 2 leté jsou do přijímacího řízení zařazeny, jestliže dovršily minimálně 2 roky do 31. 8. 2017 .
 5. Přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem ve Vlčnově.

 

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE, KTEŘÍ PŮJDOU SE SVÝM DÍTĚTEM K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání obdržíte v mateřské škole.  

  • Správně vyplněnou žádost s potvrzením dětského lékaře (podmínkou přijetí do mateřské školy u dětí mladších 5 ti let: dítě je řádně očkováno), odevzdejte do mateřské školy v termínu:
  • Od úterý 9. května do čtvrtka 11. května 2017, pouze v době od 12.00 do 16.00 hodin
  • Při osobním předání řádně vyplněné žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání vám bude zástupkyní ředitelky pro mateřskou školu Markétou Píškovou přiděleno registrační číslo.
  • Teprve po odevzdání žádosti je zahájeno správní řízení
  • V průběhu správního řízení budou mít účastníci správního řízení možnost nahlédnout do spisu svého dítěte.
  • Oznámení o přijetí – nepřijetí se provede zveřejněním seznamu všech uchazečů pod přidělenými registračními čísly s výsledkem řízení u každého jednotlivého uchazeče
  • Seznam registračních čísel s rozhodnutím ředitelky školy bude zveřejněn na veřejně přístupném místě: v mateřské škole, na webových stránkách ZŠ a MŠ Vlčnov

  Seznam žáků přijatých do MŠ ve školním roce 2017/2018

   

Contact Administrators | ©2009 Company ZS Vlcnov