Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace

Školní 1202

687 61 Vlčnov

Telefon: 572675117               Mail: zsvlcnov@zsvlcnov.uhedu.cz

Kroužky školního klubu ve školním roce 2016/2017

NÁZEV
VEDOUCÍ
DEN, ČAS
MÍSTO
Čtenářský klub Mgr. Eva Surá Středa - 13:00 - 14:30 Knihovna ZŠ
Čeština pro deváťáky Mgr. Radka Kremrová Pondělí - 7:00 - 7:45 Učebna ČJ
Moderní tance Mgr. K. Knotková

Úterý - 14:00 - 14:45

Vestibul ZŠ
Cimbálová muzika Mgr. Jitka Kučerová Úterý - od 15:30 Třída 2. A
Keramický kroužek Anna Mošťková

Čtvrtek - 15:00 - 15:45

Učebna keramiky
Volejbal M. Kudláček

Pondělí - 16:30 - 18:00

Čtvrtek - 18:30 - 20:00

Tělocvična KSK
Výtvarný kroužek ŠD Mgr. Jana Mouralová Čtvrtek 15.00 - 16.15 ŠD 1
Angličtina 1. A Mgr. Jitka Kučerová

Pondělí 11:50 - 12:45

Pondělí 12:45 - 13:30

Třída 1. A
Angličtina 2. A Mgr. Veronika Pilková Úterý - 11:50 - 12:35 Multimediální uč.
Klub logiky Mgr. Ivana Nevařilová

Pondělí - 13:00 - 14:30

Učebna mat.
Sportovně turistický Mgr. Libor Trtek Pátek od 14:00  
Vědecké pokusy . Mgr. Romana Indrová

Čtvrtek - 14:00 - 15:30

Učebna chemie

Nepovinné předměty

Contact Administrators | ©2009 Company ZS Vlcnov