Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace

Školní 1202

687 61 Vlčnov

Telefon: 572675117               Mail: zsvlcnov@zsvlcnov.uhedu.cz

titul
příjmení
jméno
předměty
funkce
mail
Mgr. Hanušáková Romana Čj, Nj třídní učitelka 9. A hanusakova.zsvlcnov@seznam.cz
Mgr. Čagánková Taťána

1. stupeň

Prv, Pč (2. A)

třídní učitelka 3. A cagankova.zsvlcnov@seznam.cz
Mgr. Indrová Romana Ch, Př, VkZ, Pč

koordinátor EVVO

indrova.zsvlcnov@seznam.cz
Mgr. Knotková Kateřina

1. stupeň,

Hv (2. A)

třídní učitelka 3. B knotkova.zsvlcnov@seznam.cz
  Knotková Radka   asistent pedagoga rknotkova.zsvlcnov@seznam.cz
Mgr Kremrová Radka Čj, D, Ov

třídní učitelka 9. B, výchovná por.

kremrova.zsvlcnov@seznam.cz
Mgr. Kučerová Jitka 1. stupeň třídní učitelka 1. A, koordinátor EVVO kucerova.zsvlcnov@seznam.cz
Mgr. Kunc Ladislav náboženství učitel  
Mgr. Lukášová Šárka Čj, Vv, VkZ, Pč třídní učitelka 6. A lukasova.zsvlcnov@seznam.cz
Mgr. Milošová Jitka 1. stupeň

třídní učitelka 2. A

dyslektická asist.

milosova.zsvlcnov@seznam.cz
Mgr. Mlýnková Petra Čj (4. A) ředitelka školy mlynkova.zsvlcnov@seznam.cz
Mgr. Mošťková Anna náboženství učitelka  
. Mošťková Anna školní družina vychovatelka ŠD amostkova.zsvlcnov@seznam.cz
. Mouralová Jana školní družina vychovatelka ŠD mouralova.zsvlcnov@seznam.cz
Mgr. Nevařilová Ivana M učitelka nevarilova.zsvlcnov@seznam.cz
Mgr. Pilková Veronika Aj třídní učitelka 7. A pilkova.zsvlcnov@seznam.cz
Mgr. Sojková Romana

M, Vv, Pč, Př

5. (A)

zástupkyně řed.

koordinátor ŠVP

sojkova.zsvlcnov@seznam.cz
Mgr. Stašek Zdeněk 1. stupeň, Hv, Aj třídní učitel 5. A stasek.zsvlcnov@seznam.cz
  Stojaspalová Eva   školní asistent stojaspalova.zsvlcnov@seznam.cz
Mgr. Surá Eva 1. stupeň třídní učitelka 4. A sura.zsvlcnov@seznam.cz
Ing. Bc. Šiborová Marie

asistent pedagoga

metodik prevence

siborova.zsvlcnov@seznam.cz
Mgr. Trtek Libor Tv, Z, Pč, ZTv třídní učitel 8. A trtek.zsvlcnov@seznam.cz
RNDr. Mgr. Zeller Antonín CvM, F, It

učitel

metodik ICT

zeller.zsvlcnov@seznam.cz

Zaměstnanci školní jídelny

Vedoucí školní jídelny: Eva Polanská
Hlavní kuchařka: Jitka Kučerová
Kuchařky: Marie Hrubošová
Marie Sládková
Hana Jančová

Správní zaměstnanci

Účetní, hospodářka: Marie Vozárová
Školník: Vít Bělohlávek
Uklízečky: Marie Koníčková
Anna Matějíčková
Jana Tomalová
Božena Švestková

 

 

 

Contact Administrators | ©2009 Company ZS Vlcnov