Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace

Školní 1202

687 61 Vlčnov

Telefon: 572675117               Mail: zsvlcnov@zsvlcnov.uhedu.cz

titul
příjmení
jméno
předměty
funkce
mail
Mgr. Buráňová Ludmila

1. stupeň

třídní učitelka 2. B buranova.zsvlcnov@seznam.cz
Bc. Hrdinová Jitka   školní asistent hrdinova.zsvlcnov@seznam.cz
Mgr. Knotková Kateřina

1. stupeň

třídní učitelka 2. A knotkova.zsvlcnov@seznam.cz
Bc. Knotková Radka   asistent pedagoga rknotkova.zsvlcnov@seznam.cz
Mgr. Korábek Rudolf 1. stupeň, Děj třídní učitel 5. B korabek.zsvlcnov@seznam.cz
Mgr. Korvasová Šárka M, It třídní učitelka 6. A, výchovný poradce korvasova.zsvlcnov@seznam.cz
Mgr. Kovářová Šárka 1. stupeň třídní učitelka 5. A kovarova.zsvlcnov@seznam.cz
Mgr. Kunc Ladislav náboženství učitel  
Mgr. Lukášová Šárka Čj, Vv, VkZ třídní učitelka 8. A lukasova.zsvlcnov@seznam.cz
  Mikuláštíková Jitka

 

školní asistent mikulastikova.zsvlcnov@seznam.cz
Mgr. Milošová Jitka

1. stupeň, Aj

třídní učitelka 4. A

dyslektická asist.

milosova.zsvlcnov@seznam.cz
Mgr. Mlýnková Petra M 4. A, Pč 5. A ředitelka školy mlynkova.zsvlcnov@seznam.cz
Mgr. Mošťková Anna náboženství učitelka  
. Mošťková Anna školní družina vychovatelka ŠD amostkova.zsvlcnov@seznam.cz
. Mouralová Jana školní družina vychovatelka ŠD mouralova.zsvlcnov@seznam.cz
Mgr. Pilková Veronika Aj, Ov třídní učitelka 9. A pilkova.zsvlcnov@seznam.cz
Mgr. Rožková Radka

Ch, Př, Pč, Tv

Prv, Vv, Pč - 3. A

třídní učitelka 7. A,

koordinátor EVVO

rozkova.zsvlcnov@seznam.cz
Mgr. Sojková Romana

M, Vv - 5. B

Přv 5. B, Pč 4. A

zástupkyně řed.

koordinátor ŠVP

sojkova.zsvlcnov@seznam.cz
Mgr. Stašek Zdeněk 1. stupeň, Hv třídní učitel 3. A stasek.zsvlcnov@seznam.cz
  Stojaspalová Eva   asistent pedagoga stojaspalova.zsvlcnov@seznam.cz
Mgr. Surá Eva 1. stupeň třídní učitelka 1. A sura.zsvlcnov@seznam.cz
Ing. Bc. Šiborová Marie

asistent pedagoga

metodik prevence

siborova.zsvlcnov@seznam.cz
  Tomalová Ludmila asistent pedagoga tomalova.zsvlcnov@seznam.cz
Mgr. Trtek Libor Tv, Z, Pč, ZTv, Ov učitel trtek.zsvlcnov@seznam.cz
Mgr. Wurstová Martina Čj, Nj, Ov učitelka wurstova.zsvlcnov@seznam.cz
RNDr. Mgr. Zeller Antonín F, It

učitel

metodik ICT

zeller.zsvlcnov@seznam.cz

Zaměstnanci školní jídelny

Vedoucí školní jídelny: Eva Polanská
Hlavní kuchařka: Jitka Kučerová
Kuchařky: Marie Hrubošová
Marie Sládková
Hana Jančová

Správní zaměstnanci

Účetní, hospodářka: Marie Vozárová
Školník: Vít Bělohlávek
Uklízečky: Marie Koníčková
Anna Matějíčková
Jana Tomalová
Božena Švestková

 

 

 

Contact Administrators | ©2009 Company ZS Vlcnov