Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace

Školní 1202

687 61 Vlčnov

Telefon: 572675117               Mail: zsvlcnov@zsvlcnov.uhedu.cz

Informace pro žáky základních škol, kteří se hlásí ke studiu ve střední škole a jejich rodiče

Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky -  do 15. března

· Vybrat si z nabídky oborů vzdělání, informovat se na internetu (informace v publikaci Kam na školu ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/16, www.infoabsolvent.cz), zvážit svoje možnosti
· Podívat se na dny otevřených dveří vybraných škol
· Poradit se s výchovným poradcem
· Ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného oboru vzdělání vydala – ředitel střední školy je musí zveřejnit a stanovit termíny přijímacích zkoušek (pokud se na daný obor studia konají) do 31. ledna
· Obstarat si 1 - 2 přihlášky – buď v ZŠ nebo v prodejnách SEVT nebo opatřit na webových stránkách MŠMT
· Vyplnit přihlášku/y a nechat si na nich potvrdit prospěch na ZŠ
· Odevzdat přihlášky střední škole - do 15. března
· Vyzvednout si v základní škole zápisový lístek - do 15. března
V případě, že škola koná přijímací zkoušky, obdržíte pozvánku k přijímacím zkouškám 14 dnů před konáním přijímací zkoušky.
V 1. kole přijímacího řízení ve školách zřizovaných Zlínským krajem na čtyřleté maturitní obory proběhnou přijímací zkoušky ve Zlínském kraji v termínu 15. 4. 2016, náhradní termín 13. 5. 2016.
V případě přijetí:
Do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí odevzdat řediteli SŠ zápisový lístek. Nebude-li zápisový lísek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.
V případě nepřijetí:
Zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek).
Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí.
Bude-li odvolání zamítnuto (nebo jsem ho nepodal), podívat se na další možnosti ve 2. kole přijímacího řízení na www.zkola.cz nebo zvolené další školy.

Konzultační hodiny: každý čtvrtek (na základě předchozí telefonické domluvy),

čtvrtek - 10:45 - 14:00.

Contact Administrators | ©2009 Company ZS Vlcnov