Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace

Školní 1202

687 61 Vlčnov

Telefon: 572675117               Mail: zsvlcnov@zsvlcnov.uhedu.cz

PLÁN SPOLUPRÁCE S RODIČI A PLÁN AKCÍ PRO DĚTI

 ŠKOLNÍ  ROK  2016 – 2017

ZÁŘÍ:

 1. Seznámení nových dětí s prostředím mateřské školy a novými kamarády, adaptace nových dětí v průběhu měsíce září                                       
 2. DRAKIÁDA   – společné odpoledne s dětmi a rodiči mateřské školy a ve spolupráci se základní školou (družinou).                                                    
 3. Představení maňáskového divadla SLUNÍČKO 2 . 9. 2016
 4. „Seznamte se se včelami“ – výukový program Přírodovědného centra TRNKA – na pozvání Vlčnovských včelařů (2. – 4. třída)


ŘÍJEN:
             Vystoupení kouzelníka (dopoledne: děti 2. – 4. třídy)
            - vycházka do přírody v okolí Vlčnova
               (2. – 4. třída – dopoledne)

LISTOPAD:
           Hudební vystoupení – VOJKŮVKA – 24. 11. 2016 (9.00)
                                                                                           
PROSINEC:
- vystoupení dětí MŠ při „Rozsvěcování vánočního stromečku“ v naší vesnici: spolupráce s klubem BROUČCI
 -  „Mikulášská nadílka“ – ve spolupráci se ZŠ připravíme dětem sváteční dopoledne s nadílkou ve spolupráci s Dětským domem v Luhačovicích                           

LEDEN:

 1. Pohádka – Divadlo ŠIKULKA

ÚNOR:

 1. Masopustní karneval -  zábavné dopoledne plné her a tance pro děti, součástí dopoledne bude  kouzelník, pohádka
 2. Konzultační odpoledne – pro zákonné zástupce dětí, které půjdou k zápisu do 1. třídy ZŠ
 3. Návštěva v družině a 1. třídě ZŠ
 4. Školní zralost – přednáška spojená s besedou pro rodiče (spolupráce s pedagogicko – psychologickou poradnou v Uh. Hradišti)                                                            

 
DUBEN:

 1. ZÁPIS DĚTÍ DO 1. třídy ZŠ                 

KVĚTEN:

 1. Den matek – slavnostní odpoledne připravené pro maminky a babičky
 2. Zápis do MŠ (Den otevřených dveří pro rodiče)             

ČERVEN:

 1. Dětský den ( v okolí mateřské školy – spolupráce s Domem mládeže v Luhačovicích  
 2. LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY (slavnost pro všechny děti mateřské školy a jejich rodiče) 

Po dohodě s Přírodovědným centrem  TRNKA  při Domě dětí a mládeže Uherské Hradiště  bude do našeho ŠVP a Plánu pro děti a rodičů s dětmi zakomponován vhodný výukový program
  
Další návrhy a náměty, datum a přesné organizační zabezpečení každé akce bude upřesněno  na krátkých poradách před každou akcí.
Rodiče budou informováni na nástěnkách v šatnách dětí a na internetových stránkách Základní školy a Mateřské školy Vlčnov.

Další možné akce, které se naskytnou v průběhu školního roku 2016-2017 budou zakomponovány do tohoto plánu.

 

Contact Administrators | ©2009 Company ZS Vlcnov