Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace

Školní 1202

687 61 Vlčnov

Telefon: 572675117               Mail: zsvlcnov@zsvlcnov.uhedu.cz

PLÁN SPOLUPRÁCE S RODIČI A PLÁN AKCÍ PRO DĚTI

 ŠKOLNÍ  ROK  2017 – 2018

Přesný datum konání akcí bude upřesněn vždy v aktualitách.

ZÁŘÍ:

- Seznámení nových dětí s prostředím mateřské školy a novými kamarády, adaptace nových dětí v průběhu měsíce září

- DRAKIÁDA – společné odpoledne s dětmi a rodiči mateřské školy a ve spolupráci se základní školou (družinou)

- Představení maňáskového divadla SLUNÍČKO 5. 9. 2017

(Pohádkový kolotoč)

ŘÍJEN:
- vycházka do přírody v okolí Vlčnova (2. – 4. třída–dopoledne)

LISTOPAD:
Hudební vystoupení – VOJKŮVKA

PROSINEC:
- Rozsvěcování  vánočního stromu – vystoupení dětí MŠ
-„Mikulášská nadílka“ – ve spolupráci se ZŠ připravíme dětem sváteční dopoledne s nadílkou ve spolupráci s Dětským domem v Luhačovicích

LEDEN:

- Konzultační odpoledne – pro zákonné zástupce děti, které půjdou k zápisu do 1. třídy ZŠ

- Školní zralost – přednáška spojená s besedou pro rodiče předškoláků (spolupráce s Pedagogicko – psychologickou poradnou v Uh. Hradišti)

- Divadlo ŠIKULKA – maňáskové představení  pořádané v MŠ

- Pátek 26. 1. maňáskové divadlo „ŠIKULKA“ s pohádkami: „KAMARÁDI Z ANTARKTIDY“, „O NEPOSLUSLUŠNÉM MATÝSKOVI“, „NEPOŘÁDNÝ MEDVÍDEK“

- Úterý 30. 1. 2018: 15.30 beseda pro rodiče nejenom předškoláků na téma „ŠKOLNÍ ZRALOST“ a jak připravit dítě na vstup do 1. třídy ZŠ. Na tuto besedu jsme pozvali psycholožku, pracovnici Pedagogicko psychologické poradny v Uh. Hradišti.

ÚNOR:

- Pátek 9. 2. 2018: Masopustní karneval – zábavné dopoledne plné her a tance pro děti, součástí dopoledne bude kouzelník, pohádka (únor, březen), vystoupení „BALONKOVÉHO KLAUNA“

- Pondělí 12. 2. 2018: „ZDRAVÁ 5“ - program o zdravém životním stylu. Program je určen pro předškoláky.

BŘEZEN:

- Velikonoční tvoření – akce pro rodiče s dětmi v MŠ

- 21. 3. 2018 (středa) VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY (akce pro rodiče s dětmi – společné tvoření velikonoční výzdoby od 12.15 – 15.30 hod.)

DUBEN:

- Zápis dětí do 1. třídy - 5. 4. 2018 (čtvrtek) (předškoláci před zápisem navštíví školu: 1. třídu, družinu, jídelnu)

- 12.4. 2018 (čtvrtek) „ RYTMICKÁ SCHOW“

KVĚTEN:

- Zápis dětí do mateřské školy ( odpoledne otevřených dveří) - 3. 5. 2018 (čtvrtek)

Den matek – slavnostní odpoledne připravené pro maminky a babičky - 9. 5. 2018 (středa)

- 30. 5. 2018 (středa) DEN DĚTÍ v MŠ

ČERVEN:

- 14. 6. 2018 (čtvrtek) LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY (slavnost pro všechny děti mateřské školy a jejich rodiče)

- 20. 6. 2018 (středa) VÝLET S PŘEDŠKOLÁKY – Zámek MILOTICE (3. + 4. třída)

- 29. 6. 2018 (pátek) pohádka „ JAK ŠLY DĚTI POPRVÉ DO ŠKOLY“

Po dohodě s Přírodovědným centrem TRNKA při Domě dětí a mládeže Uherské Hradiště bude do našeho ŠVP a Plánu pro děti a rodičů s dětmi zakomponován vhodný výukový program

Další návrhy a náměty, datum a přesné organizační zabezpečení každé akce bude upřesněno na krátkých poradách před každou akcí.
Rodiče budou informováni na nástěnkách v šatnách dětí a na internetových stránkách Základní školy a Mateřské školy Vlčnov.

Další možné akce, které se naskytnou v průběhu školního roku 2017 - 2018 budou zakomponovány do tohoto plánu.
Contact Administrators | ©2009 Company ZS Vlcnov