Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace

Školní 1202

687 61 Vlčnov

Telefon: 572675117               Mail: zsvlcnov@zsvlcnov.uhedu.cz

PLÁN SPOLUPRÁCE S RODIČI A PLÁN AKCÍ PRO DĚTI

 ŠKOLNÍ  ROK  2018 – 2019

Přesný datum konání akcí bude upřesněn vždy v aktualitách.

ZÁŘÍ:

- Seznámení nových dětí s prostředím mateřské školy a novými kamarády, adaptace nových dětí v průběhu měsíce září

ŘÍJEN:

- DRAKIÁDA - 3. 10. 2018 (středa) od 15.00 hodin pouštění draků na poli nad MŠ, opékání na zahradě MŠ. Rodiče s dětmi pouští draky.

- Maňáskové divadlo "Šikulka" - 8. 10. 2018 (pondělí) - pohádky s výchovnou tématikou: "Zvířátka a odpadky", "Zatoulané koťátko", "Bráška a umíněná sestřička".

Hudební vystoupení Mgr. Vojkůvka - 31. 10. 2018 (středa) - "Pro radost"

PROSINEC:

- Lampiónový průvod spojený s rosvěcováním vánočního stromečku, vystoupení dětí MŠ u vánočního stromečku - sobota 1. 12. 2018 .

- Čertovské hry (ve spolupráci s Domem mládeže v Luhačovicích), mikulášská nadílka - čtvrtek 6. 12. 2018

LEDEN:

- Beseda pro rodiče s pracovnicí PPP na téma "Školní zralost" - 29. 1. 2019 (úterý) v 15:30 hodin

ÚNOR:

- Masopustní karneval (součástí karnevalu bude vystoupení BALONKOVÉHO KLAUNA) - 14. 2. 2019

DUBEN:

- Velikonoční dílničky (odpoledne tvoření rodičů s dětmi) - 10. 4. 2019

Po dohodě s Přírodovědným centrem TRNKA při Domě dětí a mládeže Uherské Hradiště bude do našeho ŠVP a Plánu pro děti a rodičů s dětmi zakomponován vhodný výukový program

Další návrhy a náměty, datum a přesné organizační zabezpečení každé akce bude upřesněno na krátkých poradách před každou akcí.
Rodiče budou informováni na nástěnkách v šatnách dětí a na internetových stránkách Základní školy a Mateřské školy Vlčnov.

Další možné akce, které se naskytnou v průběhu školního roku 2018 - 2019 budou zakomponovány do tohoto plánu.
Contact Administrators | ©2009 Company ZS Vlcnov