Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace

Školní 1202

687 61 Vlčnov

Telefon: 572675117               Mail: zsvlcnov@zsvlcnov.uhedu.cz

Školská legislativa

Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon
Zákon č. 563/2004 Sb. zákon o pedagogických pracovnících
Vyhláška č. 263/2007 Sb. pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení
Zákon č. 563/1991 Sb. zákon o účetnictví
Zákon č. 586/1992 Sb. zákon o daních z příjmů
Zákon č. 337/1992 Sb. zákon o správě daní a poplatků
Zákon č. 250/2000 Sb. zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vyhláška č. 114/2002 Sb. vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb
Vyhláška vyhláška o poskytování poradenských služeb
Vyhláška č. 107/2005 Sb. vyhláška o školním stravování
Vyhláška č. 84/2005 Sb. vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě

 

Contact Administrators | ©2009 Company ZS Vlcnov