Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace

Školní 1202

687 61 Vlčnov

Telefon: 572675117               Mail: zsvlcnov@zsvlcnov.uhedu.cz

Kroužky při školní družině

Keramický kroužek

Keramický kroužek je určen pro žáky 1. - 5. třídy. Žáci se seznamují s vlastnostmi keramické hlíny, učí se ji zpracovávat mačkáním, válením, spojováním hliněných válečků, vykrajováním z plátů, přidáváním a odebíráním z bloku hlíny.

Tvorba je směrována podle ročního období a fantazie dětí.

Dramatický kroužek

Při školní družině je zřízen tento zájmový kroužek a to pro věkovou skupinu dětí od 6 do 11 let. Cílem je především rozvoj dramatického talentu. Děti se zde budou seznamovat s vyjadřováním, správné artikulace, dále při učení textů si zdokonalují paměť, správné pochopení textu. Pozvolna, nenásilnou formou se taktéž učí trpělivosti a nadšení pro společnou práci. 

Rovněž se naučí, jak vystupovat na veřejnosti. Těm, které jsou stydlivější  a bojácnější povahy, pomůže k tomu, aby se dokázaly zdravě prosadit.

V dramatickém kroužku má dítě kromě fyzické aktivity taktéž aktivitu psychickou, která pozitivně působí na zdravý rozvoj osobnosti dítěte.

Výtvarný kroužek

Ve výtvarném kroužku pracujeme s dětmi ve věkové skupině od 6 do 11 let. Děti zde mají možnost rozvíjet svůj talent, zdokonalují si jemnou motoriku  a taktéž určitým způsobem mohou projevovat svou kreativitu a fantazii. V kroužku jsou děti seznamovány s různými technikami a materiály. Příkladem jsou přírodní materiály, jako například listí, šípky, dřevo, kukuřice. Zajímavá je pro malé výtvarníky práce s kovem či textilními materiály.

Contact Administrators | ©2009 Company ZS Vlcnov