Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace

Školní 1202

687 61 Vlčnov

Telefon: 572675117               Mail: zsvlcnov@zsvlcnov.uhedu.cz

Strategický plán rozvoje školy
 

I. Analýza současného stavu

A. Image školy

B. Klima školy

C. Organizace a řízení

D. Ekonomika a materiální vybavení

E. Výchovně vzdělávací proces

F. Personalistika

II. Stanovení hlavních strategických cílů

A. Image školy

B. Klima školy

C. Organizace a řízení

D. Ekonomika a materiální vybavení

E. Výchovně vzdělávací proces

F. Personalistika

Contact Administrators | ©2009 Company ZS Vlcnov