Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace

Školní 1202

687 61 Vlčnov

Telefon: 572675117               Mail: zsvlcnov@zsvlcnov.uhedu.cz

A k t u a l i t y

Pozvánka

     Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace, Spolek rodičů a přátel školy a obec Vlčnov zvou na 3. REPREZENTAČNÍ PLES ŠKOLY A OBCE v pátek 12. ledna 2018 v 19,30 hodin do KSK Vlčnov. Přijďte se podívat na POLONÉZU ŽÁKŮ 9. TŘÍDY a módní přehlídku Miriam Janásové.

Vánoční prezentace - 1. A

     V úterý 19. prosince jsme pozvali naše blízké na naši Vánoční prezentaci neboli besídku. Vzali jsme to od Mikuláše přes svátky vánoční až po Silvestra. Předvedli jsme tanečky, básničky, nejdříve coby čertíci. Rohy jsme ale brzy odložili, takže se nás už nikdo nemusel bát, vždyť jsme šikovné a hodné děti. Překvapilo nás, kolik našich blízkých se na nás přišlo podívat. Málem se do naší třídy nevešli. Ale jak se říká: „Dobrých lidí se všude vejde.“ Podle úsměvů na tvářích jsme poznali, že jsme splnili náš cíl, udělat druhým radost. A to se nám podařilo! Takže pěkné Vánoce! Kateřina Knotková a žáci. 1. A

Mikulášský týden ve škole

     Ve znamení svatého Mikuláše a jeho pomocníků, anděla a čerta, se nesl ve škole první prosincový týden. Nejprve mikulášská družina zavítala ve středu 6. 12. za žáky prvního stupně, aby pochválila šikovné děti a naopak pokárala ty zlobivější, prohlédla si krátká vystoupení tříd a samozřejmě za odměnu rozdala dětem oblíbené pamlsky. Ve čtvrtek už se musely dětičky na Mikulášské dílně samy přičinit, aby si u stolečků vlastnoručně vyrobily drobné ozdůbky, dekorace, cukroví či přáníčka. Třída po třídě, často s podporou maminek či babiček, tak začala pomalu nasávat předvánoční atmosféru. Teď už nezbývá, než se těšit...

Vlčnovské hlásky v rozhlasovém éteru...

     V posledním listopadovém týdnu mohli posluchači Českého rozhlasu Zlín každé ráno i odpoledne slyšet ze svých rádií písničky, které začátkem měsíce nazpívaly vlčnovské děti jako ukázku svých pěveckých i muzikantských dovedností. A tak se ve škole hrálo a zpívalo. Paní redaktorka Andrea Kratinová s nahrávacím zařízením v ruce střídavě kladla otázky, povzbuzovala, chválila,… a natáčela. Odměnou jí byly uvolněné a přirozené pěvecké výkony sólistů, sborečku i hudebníků. Rychle vzniklo pět nahrávek, zazněly lidovky, hit skupiny Kryštof „Cesta“ a samozřejmě vlčnovská hymna „Chodíme, chodíme“. O doprovod se postaral cimbál, klavír, kytara i housle… Podle ohlasů posluchačů se dobrá věc podařila a vlčnovské zpívající děti potěšily přes rozhlasové vlny spoustu lidí. Milí zpěváčci a hudebníci, děkujeme! A vytrvejte.

Návštěva místní knihovny - 3. A

     Ve čtvrtek 23. listopadu jsme navštívili místní knihovnu. Paní Kolajová si pro žáky připravila program, ve kterém jim představila život a dílo známého dánského pohádkáře H. CH. Andersena. Seznámila žáky s jeho krásnými pohádkami, které ale nemají vždy št´astný konec. Žáci se aktivně zapojovali do programu, ve kterém živě diskutovali o tom, kterou pohádku znají, kterou četli nebo viděli filmově zpracovanou. Na závěr si žáci prohlédli knihovnu, prolistovali knížky a někteří odešli s vypůjčenými knihami i domů. Děkujeme za zajímavou besedu.

Den Slabikáře

     V pondělí 20. listopadu se naši prvňáčci, postupně po třídách, vypravili do místní knihovny. Zde jim paní knihovnice připravila úvodní knihovnickou lekci, kdy si vysvětlili,  jak se mají v knihovně orientovat a co jim říkají jednotlivé barevné proužky na knihách. Dále co dělat, když se chci přihlásit do knihovny. Mohli se také porozhlédnout po knihovně a prolistovat si nejen knihy, ale i časopisy. Pozor, knihy do regálu vždy hřbetem nahoru, aby bylo vidět, co je to za knížku! To už naši prvňáčci teď také vědí a mohli si to hned vyzkoušet. Poté je čekalo promítání pohádky dle vlastního výběru. Na závěr besedy paní knihovnice prvňáčkům „odemkla“ Slabikáře a slavnostně jim je předala. Ve škole pak děti plnily další úkoly tak, aby dokázaly, že si Slabikář opravdu zaslouží. Odměnou jim byl krásný Pamětní list. Přeji dětem mnoho hezkých chvil nad Slabikářem i nad prvními knížkami. Paní knihovnici moc děkujeme za příjemné chvíle strávené v knihovně. Kateřina Knotková.

Kyberšikana 5. A

     V rámci sociopatologické prevence jsme se od paní ing. Bc. Marie Šiborové dozvěděli, co je to kyberšikana, občanský zákoník a zákon na ochranu osobnosti. Celou přednášku, která se konala v pátek 10. listopadu v multimediální učebně, prokládala zajímavými příklady z praxe. Setkání bylo poučné a my si budeme pamatovat, že se máme k ostatním chovat tak, jak chceme, aby se ostatní chovali k nám a druhým nedělat to, co nechceme, aby oni dělali nám. Paní Marii Šiborové děkujeme a těšíme se na další setkání.

Přijďte poobědvat se svými dětmi

     Na tři listopadové dny jsme připravili možnost poobědvat se svými dětmi ve školní jídelně. Dovolujeme si Vás, zákonné zástupce, pozvat v rámci Dne otevřených dveří naší školy na akci “Poobědvejme společně“. Akce bude probíhat ve dnech 14., 15. a 16. listopadu 2017. Máte jedinečnou možnost ochutnat připravovaná jídla dle školních receptur, poznat co se změnilo ve školním stravování a využít společných chvil s dětmi při obědě. Cena oběda je 56,-Kč, platba v hotovosti, jídelníček na www.zsvlcnov.cz. Čas výdeje uzpůsobte rozvrhu dítěte od 11:40 do 13:30 hodin. Přihlášení oběda den předem u vedoucí ŠJ Evy Polanské do 14:00 na telefonu 572 675 116 nebo e-mail: polanska.zsvlcnov@seznam.cz.

Den otevřených dveří

     Srdečně zveme rodiče a veřejnost ve středu 15. listopadu 2017 na Den otevřených dveří naší školy. Dopoledne mohou zájemci nahlédnout do vyučovacích hodin. Od 14:00 hodin proběhne prohlídka všech prostor školy. V letošním roce chceme ukázat, jak již druhým rokem rozvíjíme čtenářské dovednosti pomocí projektu Šablony, ve 14:30 hodin se představí Čtenářský klub /určený žákům 1. stupně/, dále pak proběhne ukázka práce přírodovědného kroužku (v 15:00 hodin). Od 15:00 hodin bude probíhat ve vestibulu školy promítání prezentace bývalých deváťáků a v 15:45 vystoupí s tanečním číslem žákyně z kroužku moderní tance. Součástí Dne otevřených dveří je i akce školní jídelny „Poobědvejme společně“.

Exkurze Brno

     V pátek 3. 11. 2017 se žáci 7. – 9. ročníku zúčastnili exkurze do zábavného vědeckého parku VIDA! Brno. Součástí prohlídky expozice byla také výstava loutek – mechanické loutky a divadlo vědy. Žáci 8. A a 9. A měli připraven výukový program – BAREVNÁ CHEMIE.

Rodilý mluvčí

     Naše hodiny anglického jazyka jsou v tomto školním roce posíleny o rodilého mluvčího. Pan Christopher Odiase má britsko-africké kořeny a každé pondělí u nás na škole vede s žáky konverzaci na určité téma. Během konverzace na dané téma jsou se žáky zároveň procvičovány již probrané gramatické jevy. Zpočátku se žáci ostýchali s panem Chrisem mluvit, ale postupem času se jim „jazyky rozvazují“ a hodiny angličtiny jsou tak pro ně přínosem.

Orbis pictus a České korunovační klenoty ve Zlíně

     Spatřit skutečné České korunovační klenoty, jedny z nejzajímavějších a nejtajemnějších korunovačních klenot světa, je možné jen výjimečně, a tak příležitost uvidět na vlastní oči alespoň jejich dokonalou uměleckou repliku - a navíc nedaleko, jsme si nemohli nechat ujít. Žáci 6. a 7. ročníku se proto vydali v úterý 17. října do zámečku ve Zlíně, aby se na zlacené stříbrné repliky koruny, žezla i jablka podívali. Expozice byla doplněna informačními panely o Karlu IV., neboť právě k 670. výročí jeho korunovace českým králem tato putovní výstava vznikla. Dozvědět jsme se mohli i jména špičkových šperkařů, díky jejichž zlatým rukám dokonalé kopie vznikaly. Žezlo vytvořili manželé Cepkovi, korunu a jablko zhotovil Jiří Urban. Výstavu, kterou jsme prohlídku zlínského zámečku začali, však byla instalace výtvarníka Petra Nikla, jenž se pokusil ve svých interaktivních objektech útočit na všechny lidské smysly. Jeho orbis pictus – svět v obrazech si žáci skutečně užili. Na vlastní uši to všichni přítomní slyšeli!

Chystáme pěknou "partyzánštinu"

     Konec října je obdobím, kdy z naší školy pravidelně putuje jeden docela malý balíček na Slovensko. Může za to mezinárodní projekt Záložka do knihy spojuje školy, kterého se již několikátým rokem účastníme. Balíček pochopitelně obsahuje právě záložky od všech našich žáků a směřuje do spřízněné základní školy. Partnerskou školou, již nám pro letošek koordinátoři projektu přidělili, je Základná škola Radovana Kaufmana v Partizánském. Letos nás napadlo, že se slogan celého projektu pokusíme více zhmotnit. Partizánske je město v Trenčínském kraji, kam cesta z Vlčnova trvá autem cca hodinu a půl, a tak spojit školy se tentokrát pokusíme seznámením našich žáků tzv.„ zoči - voči“. Slovenská škola spolupracuje i s dalšími českými školami, a tak se naše vzájemné návštěvy možná uskuteční až na jaře 2018. Pokud se chcete dozvědět, kdo byl Radovan Kaufman a jak to ve škole nesoucí jeho jméno vypadá, nemusíte čekat do jara. Stačí zavítat na www.zsnadpe.edupage.org. PS. Věděli jste, že Partizánske neslo dříve jméno Baťovany a r. 1938 je založil Jan Antonín Baťa? Naozaj, je to tak.

Turnaj ve stolním tenise

     Ve čtvrtek 19. října se v obci Dolní Němčí uskutečnil školní turnaj ve stolním tenise, kterého se v kategorii starších žáků účastnili i chlapci a dívky ze ZŠ Vlčnov. Chlapecký tým ve složení Ctibor Mlýnek, Jakub Moštěk, Jakub Koníček a Ondřej Moštěk vybojoval krásné třetí místo. Za Vlčnovské dívky bojovala Karolína Tykalová, Dominika Kovářová a Klára Koníčková, které svou hrou dosáhly na čtvrté místo. Všem zúčastněným bych chtěl za reprezentaci vlčnovské školy poděkovat a popřát jim i do budoucna mnoho sportovních úspěchů. Mgr. Libor Trtek.

Podzimní vycházka 1. A

     V úterý 17. října vyrazila naše třída za teplého slunečného počasí na podzimní vycházku. Vypravili jsme se směrem za koupaliště a našim cílem bylo nasbírat co nejvíce podzimních přírodnin. Po cestě jsme pozorovali nejen jak na našem koupališti stavaři pilně pracují, ale i krásně zbarvené listí na stromech. Nasbírali jsme šípky, plody hlohu, různé druhy listů, ale i žampiony, stonky od kukuřice, bodláky a drobné kvetoucí rostlinky. Vycházku jsme si zpestřili i během po polní cestě, což se nám moc líbilo. Měli jsme i chvíli odpočinku, takže z batůžků jsme vytáhli pití a i nějakou tu sladkůstku, abychom se posilnili na cestu zpět. Po příchodu do školy jsme všechny nasbírané přírodniny dali do čtyřlitrové lahve a „zavařili“ jsme si podzim. Vše jsme umístili vzadu ve třídě na podzimní výstavku. Však se přijďte podívat, vypadá to opravdu hezky. K. Knotková a žáci 1. A

"Podzim, který se neomrzí"...

     …i tak by se dalo jinak nazvat „Podzimní odpoledne“ ve škole, které ve čtvrtek 12. října tradičně uspořádala naše školní družina ve spolupráci s celým prvním stupněm. A tak se soutěžilo, vyrábělo na všechny možné způsoby, sbírala se razítka za splněné úkoly, dlabaly se dýně, v kuchyňce se opět sešla úžasná plejáda vynikajících domácích specialit, za které děkujeme ochotným maminkám a babičkám – pekařkám a kuchařkám. Utěšeně zaplněná a stylově vyzdobená škola byla proto příjemným místem, kde jsme si to spolu zase jednou užili. Příště se budeme opět těšit...

Science fiction v knihovně

     V celé ČR probíhal od 2. října do 7. října 2017 Týden knihoven. Hned týden následující, v úterý 11. října se do knihovny ve Vlčnově vydali naši páťáci, aby se dozvěděli, co se skrývá pod tajuplnou zkratkou sci – fi. Paní Marie Kolajová mladé čtenáře seznámila se zakladateli tohoto žánru ve světové literatuře a také s jejími představiteli v naší literatuře české. Mnohými knihami mohli žáci zalistovat přímo, prezentace byla doplněna krátkými videoukázkami a doplněna o literaturu žánru fantasy. Protože je ve třídě 5.A hodně žáků členy školního Čtenářského klubu, je pravděpodobné, že tato návštěva knihovny nebyla jejich poslední, třeba si příště domů někdo z nich odnese právě román vědecko – fantastické literatury. Vždyť koho by nezajímalo, jak to vypadá Dvacet tisíc mil pod mořem či v Ocelovém městě, co jsou Bajky robotů, jak to celé skončí s Harrym Potterem a prokletým dítětem a hlavně - jak dopadne Válka světů ?

Pozvánka na "Podzimní odpoledne"

     Milí rodiče, prarodiče, přátelé školy, rádi bychom Vás pozvali na tradiční akci vlčnovské školy, kde si můžete s dětmi vyrobit drobné podzimní „maličkosti“, vyzkoušet dlabání dýně, ochutnat zdravé dobroty…nebo jen tak pobýt ve stylově vyzdobené škole. Zároveň prosíme ty z Vás, kteří by mohli přispět zajímavým domácím výpěstkem ovoce či zeleniny, aby jej poslali do školy nejpozději do středy 11. října. Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi a dětmi ve čtvrtek 12. října 2017 od 14 do 16 hodin ve vestibulu a družině ZŠ. Vedení školy a kolektiv pedagogů.

Sportovní den

     V pátek 8. září se na ZŠ Vlčnov uskutečnil sportovní den. Akce se zúčastnili žáci II. stupně a měli možnost poměřit své síly v 5 disciplínách konaných na zdejším fotbalovém stadionu. Žáci byli rozděleni do 6 kategorií – dívky 5. třídy, dívky 6. + 7. třídy a dívky 8. + 9. tříd. Stejné rozdělení platilo i pro chlapce. V nejmladší kategorii vybojovali 1. místo Nikol Krupková a Marcel Kovář, v kategorii 6. a 7. třídy zvítězili Zuzana Tomaštíková a Tibor Mikulec a v nejstarší kategorii ovládli prvenství Karolína Tykalová a Jakub Moštěk. Tímto bych chtěl pogratulovat vítězům, poděkovat kolegům za pomoc s organizací a všem zúčastněným popřát mnoho příjemných sportovních zážitků i v dalším průběhu roku. Mgr. Libor Trtek.

Contact Administrators | ©2009 Company ZS Vlcnov