Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace

Školní 1202

687 61 Vlčnov

Telefon: 572675117               Mail: zsvlcnov@zsvlcnov.uhedu.cz

A k t u a l i t y

Čtvrťáci v muzeu J.A.K.

     Ve čtvrtek 20. června jsme se vypravili do muzea J.A.K. v Uherském Brodě. Přivítal nás příjemný „pan učitel“, který žáky zavedl do „třídy“ a pasoval na „prvňáčky“. Vysvětlil nám, jaké odkazy nám zanechal „učitel národů“, některé jsme si i vyzkoušeli. Terka se na chvíli dokonce stala paní učitelkou a byla moc šikovná. Dozvěděli jsme se, kdo dříve děti vzdělával, ale i trestal, což si někteří kluci vyzkoušeli. Bylo to fajn, vrátit se o nějaká ta staletí zpět, ale myslím si, že by nikdo dobu neměnil.

Základy první pomoci

     Ve středu 19. června 2019 k nám na druhý stupeň zavítala návštěva z Uherského Hradiště, a sice paní Mgr. Jaroslava Beňovská a její čtyři svěřenci druhého ročníku Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické. Tento tým měl pro naše žáky připravenou přednášku týkající se základů první pomoci, což se před dobou letních prázdnin skvěle hodí. Nejprve nám paní magistra sdělila obecné informace týkající se toho, co to vlastně první pomoc je, vysvětlila nám, jak bychom se měli správně zachovat, staneme-li se účastníky např. nějaké nehody, při které bude první pomoci zapotřebí. Zopakovali jsme si také telefonní čísla, na která bychom měli v případě nouze volat. Po tomto úvodu se z nás stali amatérští „zdravotníci“, kdy jsme se učili, jak správně obvázat krvácející ránu tlakovým obvazem, jak zaškrtit končetinu v případě, že stále krvácí, ale také správný úvaz trojcípého šátku, s čímž jsme, no přiznejme si to, měli někteří trochu potíže. Následovaly praktické ukázky stabilizované polohy, zprůchodnění dýchacích cest zraněného, ale také srdeční masáž na připravených figurínách. Jsme rádi, že nás paní magistra s žáky navštívili a doufáme, že to nebude návštěva poslední. Snad jejich rady nebudeme nikdy potřebovat, ale kdyby přece jen ano, budeme už vědět, jak se správně zachovat.

Pasování na čtenáře

     Školní rok většinou končí výletem, ale u prvňáčků akcí „Pasováním na čtenáře“. Proběhlo 11. června v místní knihovně za účasti pana starosty Matušíka a paní knihovnice Kolajové. Ta nás seznámila s knihami, které si můžeme vypůjčit a přečíst během letních prázdnin. Následně jsme předvedli, jak jsme se naučili číst a byli pochváleni. Pan starosta nás šavlí z Mexika pasoval na čtenáře – to byla pocta! Velkou odměnou byla kniha s věnováním od paní učitelky. Paní Kolajová nám také předala diplomy a placky malého čtenáře, čtenářský průkaz do knihovny na rok zdarma a záložku. Nechyběly ani sladkosti. Pasování na čtenáře jsme ukončili prohlížením knih a časopisů. Za skvělou a nezapomenutelnou akci všem moc děkujeme. Mgr. Eva Surá a žáci 1. A.

Den dětí

      Ve čtvrtek 30. 5., v rámci Mezinárodního dne dětí, navštívili naši školu pracovníci Záchranné stanice pro dravé ptáky SEIFEROS s výukovým programem „Dravci a sovy“. Tohoto programu se zúčastnily děti základní i mateřské školy. Všichni jsme měli možnost na vlastní oči vidět např.: sokola, poštolku, luňáka, krahujce, supa, orly, sovu pálenou, puštíka bělavého, krkavce, kalouse ušatého, sýčka obecného, výra velkého, kulíška nejmenšího a mnohé další. Vstupné bylo hrazeno z příspěvku Sdružení rodičů a přátel školy. Výtěžek z dnešní akce bude použit na provoz záchranné stanice pro dravé ptáky SEIFEROS, která zachraňuje dravce a vrací je zpět do přírody. Po této akci byla ještě pro žáky 2. stupně připravena zeměpisná přednáška na téma – Jeruzalém, kterou zorganizoval pan učitel Libor Trtek.

Den Země - 2. B, 5. A, 5. B

     V pátek 17. května jsme se zúčastnili výukového programu ke Dni Země, a to v areálu včelařů ve Vlčnově. Paní Mgr. Lenka Pavelčíková z ekologického centra Trnka se s dětmi pobavila o životě včel a práci včelaře, děti se podívaly na postup moštování ovoce u místních zahrádkářů a nakonec si samy připravily pomazánku z divokých bylinek, které si přímo v zahradě u včelařů samy nasbíraly. Výukovým programem si děti opět procvičily nejenom základní témata environmentální výchovy pro žáky 1. stupně, ale také si zopakovaly, jak se správně k přírodě chovat a přistupovat k ní.

Řemeslo má zlaté dno

     Stejnojmenná akce pořádaná Středním odborným učilištěm v Uh. Brodě patří k těm, na něž se žáci naší ZŠ vydávají pravidelně. Jedná se o program určený žákům 8. ročníků základních škol z Uherskobrodska s cílem seznámit je na vlastní kůži s konkrétními řemesly. Na SOU Svatopluka Čecha v Uh. Brodě mají místí učni – studenti připraveny drobné praktické úkoly tak, aby si osmáci mohli konkrétní řemeslo doslova osahat. Zvláštností letošní přehlídky, konané 16. května, byly praktické ukázky kynologie; studenti oboru chovatelství předvedli, co dokázali naučit své psí svěřence. Co se dokáží naučit a jak dobře se umí vyučit jednotliví adepti daného řemesla na brodském SOU se dříve nebo později dozvědí všichni, kteří si takového řemeslníka domů zavolají. Snad budou moci ocenit jeho zlaté české ručičky a ukáže se také platnost rčení z titulku tohoto textu.

Divadelní představení

     Ve čtvrtek 23. 4. 2019 třídy 4. A, 5. A a 5. B navštívily divadelní představení Lazy Goat v anglickém jazyce. Děj hry se odehrával na farmě a v lese, celé představení bylo postaveno na slovní zásobě tohoto ročníku, a to hlavně o zvířátkách a frázích z běžného života. Celá hra byla doprovázena zpěvem a byla vtipná a poučná. Děti si představení užily a bavily se při něm. Určitě si žáci některé nabyté vědomosti přenesou i do hodin anglického jazyka. Viděli tak praktické využití jazyka v běžném životě.

Dopravní hřiště - 4. A

     V pondělí 6. května jsme se vypravili již podruhé na dopravní hřiště v Uherském Brodě, abychom si zopakovali a následně vyzkoušeli své znalosti a dovednosti jízdy na kole. S panem učitelem jsme si znovu prošli povinné vybavení kola, zopakovali dopravní značky a řešení situací na křižovatkách. Nejdůležitější je aplikace teorie, což jsme si následně mohli ověřit na hřišti.Všem se nám podařilo zvládnout i test, a tím splnit podmínky pro získání průkazu cyklisty. Věřím, že se všichni budou snažit dodržovat pravidla bezpečného pohybu na silnic.

Oznámení pro zákonné zástupce

     Ve čtvrtek 25. dubna proběhnou třídní schůzky. Začátek schůzek  na 1. stupni je v 15:15 a na 2. stupni v 16:15. Po ukončení schůzek následují individuální pohovory.

Nabídka práce

     Základní škola a Mateřská škola Vlčnov hledá pracovníka/pracovnici na pozici pomocná kuchařka do školní jídelny. Nástup možný v srpnu 2019. Zájemci zasílejte životopis a  motivační dopis na adresu školy nebo na zsvlcnov@zsvlcnov.uhedu.cz nejpozději do 30. 4. 2019.

Exkurze Olomouc - 8. A

     V úterý 26. 3. se třída 8. A vydala na exkurzi do Olomouce – prohlídka expozice „Živá voda“ s výukovým programem: „Záhadná látka beze jména“ v Pevnosti poznání, Olomouc. Součástí byla i prohlídka historického centra města.

 

Pythagoriáda

     V pátek 5. 4. proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Soutěž je dobrovolná a je určena žákům 6. až 8. ročníku. V letošním školním roce se do ní přihlásilo 26 žáků, kteří řešili 15 matematických úloh. Do okresního kola postoupili Tomáš Snopek, Tomáš Vrága a Aneta Kadlčíková.

Matematický klokan 2019

     V pátek 22. 3. jsme již tradičně soutěžili v matematické soutěži Matematický klokan. Soutěžilo se v kategoriích Cvrček ( 2. a 3. třída), Klokánek ( 4. a 5. třída), Benjamín (6. a 7. třída), Kadet (8. a 9. třída). Nejlepšími řešiteli se stali: E. Chlachulová, S. Popelka, P. Buráňová, K. Mošťková, A. Bača, Z, Urbanová, S. Juřenová, T. Vrága, T. Snopek, L. Kovářová, M. Moštěk, A. Kadlčíková, B. Solíková, J. Chaloupková, M. Miosga, A. Cigošová, O. Mikulec, V. Trbolová, B. Kolková, R. Elkner, K. Dvořáková, M. Janča, V. Bartošková, P. Španěl, M. Ulčík, M. Miosga, V. Koníčková.

Beseda s paní spisovatelkou

     Ve čtvrtek 27. března proběhla v 1. A a poté i ve 2. A a 2. B beseda s paní spisovatelkou Lenkou Rožnovskou, která žije na Severní Moravě za Ostravou. Píše pro předškoláky, děti z prvních a druhých tříd a některé knihy jsou i pro třeťáky. Napsala již 39 knížek pro děti. Paní spisovatelka nám vyprávěla, jak vzniká nová kniha. Píše ji na počítači, po dokončení zašle elektronickou poštou do redakce. Spolupracuje například s vydavatelstvím Albatros, ale i s jinými. Zde vyberou ilustrátora, který k její nové knížce nakreslí obrázky, které musí souhlasit s textem. Paní spisovatelka ilustrátora často ani nezná. Zachráněné Vánoce ilustrovala dokonce Japonka a tato knížka vyšla i v japonštině. Pak se kniha, než jde do tisku, 15 krát čte a kontroluje, zda vše souhlasí. My jsme se blíže seznámili s knihou Statečná lvíčata, což je vlastně novodobá bajka. Tato knížka pojednává o lví rodince, do které se narodí lvíčata Viktor a Sofie. Viktor znamená vítězství, Sofie moudrost. Maminka lvice je vychovávala k tomu, aby lovili pro nasycení, ne pro zábavu ze zabíjení. Při besedě jsme poznávali zvířata z africké savany, pohybem a zvuky jsme doprovázeli čtení a dokonce jsme si zahráli i hru. Doufám, že poučení z této bajky, které varuje před zbytečným zabíjením zvířat, zůstane v srdcích dětí. Beseda byla prožitková, proto děti opravdu zaujala a hodně si z ní pamatovaly. Rovněž podání paní spisovatelky bylo zcela profesionální, možná i proto, že je původně učitelkou. Moc děkujeme, bylo to super! K. Knotková a žáci 1. A, 2. A a 2. B.

Informace k zápisu do 1. třídy

     Vážení rodiče předškoláků, zápis do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2019/2020 proběhne ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 14:00 do 17:00 hodin v prostorách tříd 1. stupně. K zápisu přineste: žádost o přijetí, dotazník k zápisu do 1. třídy, rodný list dítěte, platný občanský průkaz. V případě odkladu je nutné přinést: žádost o odklad, doporučení ošetřujícího lékaře a doporučující posouzení příslušného školského poradenského pracoviště. Formuláře naleznete na stránkách školy v oddílu dokumenty nebo ke stažení. Můžete si je také vyzvednout v mateřské škole. Nelze – li se ze závažných důvodů v době určeného termínu dostavit k zápisu, domluvte si předem náhradní termín na telefonu 572 675 117. Mgr. Petra Mlýnková, ředitelka školy.

Ochutnávka exotického ovoce - 1. stupeň

     V rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ jsme měli možnost ochutnat ovoce z různých koutů světa – japonskou hrušku, meloun galia, mango či granátové jablko. Seznámili jsme se s místem, odkud ovoce pochází, zjistili jsme, zda roste na stromě nebo na keři a také jsme se dočetli, kolik vitaminů v sobě dané ovoce obsahuje. Všem nám moc chutnalo a těšíme se na příště!

Zdravá pětka - 1. A

     S tímto programem jsme se seznámili již v MŠ a tak jsme věděli, co nás čeká. Plnili jsme úkoly, které nám zadala paní učitelka Koníčková. Rozpoznávali jsme chuť ovoce nebo zeleniny, jmenovali nezdravá jídla, nakupovali potraviny do zdravého talíře a sestavovali vyváženou stravu. Zopakovali jsme si hlavní zásady výživového talíře a nezapomněli na pitný režim. Na závěr jsme si z kousků ovoce a zeleniny sestavili obrázek nebo figurku. Za splnění úkolů jsme byli odměněni záložkou.

Veselé zoubky - 1. A

     V rámci preventivního programu „Veselé zoubky“ jsme splnili úkoly v deníčku: kolik zubů má mléčný chrup, jak si správně čistit zuby, zdravá strava, prevence proti zubnímu kazu a jiné. Na interaktivní tabuli jsme sledovali jednotlivá zadání a vše si znovu zopakovali. V hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností jsme vytvořili společný projekt, který zdobí naši nástěnku. Ale to není vše! Za odměnu jsme dostali taštičky s logem „Veselé zoubky“ a v každé byla zubní pasta, kartáček na zuby, přesýpací hodiny (které nám vyměří čas k čistění zubů) a balíček žvýkaček Orbit. Projekt nás zaměstnal a moc se nám líbil. Teď se o to více budeme o své zoubky starat, aby byly veselé.

Soutěž "Mladý chemik"

     Žáci 9. ročníku se zapojili do celostátní soutěže: „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR.“ Naši školu v lednu reprezentovali v regionálním kole na SPŠ chemické v Otrokovicích: Jan Hradílek, Berenika Kolková, Veronika Trbolová. V regionálním finále obsadili naši žáci - Trbolová Veronika 12. místo, Kolková Berenika 14. místo. Gratulujeme!

Muzikoterapie - 5. A, 5. B

     Ve čtvrtek 14. února jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli účinky muzikoterapie. Do tajů této terapie nás vtáhla paní Miroslava Veselá z Uherského Ostrohu. Člověk na správném místě! Naši pozornost bleskurychle upoutala desítkami afrických bubnů zvaných „djembé“. Nechyběly ani flétničky, chrastítka, zvonkohry, gong či tibetské mísy. Nejprve nám vysvětlila význam muzikoterapie pro člověka, její účinky a pak jsme se již vrhli do hraní na „djembé“. Sedli jsme si do kruhu, každému byl přidělen jeden buben a pustili jsme se do toho. To nás moc bavilo. Vyzkoušeli jsme si také jednoduchá říkadla a písničky v duchu indiánských rituálů. Následovala ukázka hraní na tyto nezvyklé hudební nástroje. Překvapilo nás, že nástroje nepocházejí jen z velkých dálek. Mnoho nástrojů užívaných v muzikoterapii najdeme i u nás, a co víc, hned „za rohem“. Paní Veselá předvedla také perfektní hru na lidové flétničky z Valašska či ze Slovenska. Byl to pro nás velký zážitek, na který budeme dlouho vzpomínat.

Poděkování

     Vedení školy a Spolek rodičů a přátel školy děkuje všem rodičům, kteří nás podpořili zakoupením vstupenek na 4. reprezentační ples. Děkujeme sponzorům za ceny do tomboly a také všem, kteří pomáhali s přípravou a organizací plesu.

Školní jídelna

     Koncem kalendářního roku se nám podařilo dokončit výměnu stolů a židlí ve školní jídelně. Protože se jednalo o židle a stoly, které tu byly od samého začátku provozu školní jídelny, měly už doslouženo. Vždyť za chvíli uplyne 30 let od otevření kompletně dokončeného areálu základní školy. Díky vstřícnosti zřizovatele si tak mohou žáci i zaměstnanci školy vychutnat obědy v novém příjemném prostředí. Více naleznete ve fotogalerii.

Hodina tělesné výchovy jinak...

     V úterý 15. ledna měli  žáci druhých tříd možnost zažít hodinu tělesné výchovy netradičně. Pod vedením pana Ondřeje Machaly proběhla ukázková hodina sportování v rámci projektu Škola v pohybu. Cvičení trvalo 2 vyučovací hodiny a  bylo zaměřeno hlavně na pohybové hry, netradiční sportovní aktivity. Žákům se hodina velmi líbila a rádi by si ji, třeba na podzim, znovu v rámci tohoto projektu zopakovali.

Připomínka Jana Palacha

     Některé události mají v našich dějinách zcela zásadní význam a je morální povinností je žákům připomínat. Mezi takové patří bezesporu čin Jana Palacha. Proto ve středu 16. ledna 2019, přesně v den 50. výročí jeho oběti, zhlédli žáci 8. a 9. ročníku v kině Máj v Uh. Brodě film režiséra Roberta Sedláčka nazvaný prostě Jan Palach. Snímek z roku 2018 je nominován hned 6x na Ceny české filmové kritiky, ale hlavně předává Palachovo poselství, že totiž: „Člověk musí bojovat proti tomu zlu, na které právě stačí“.

Zimní vycházka - 2. A

     V pátek 11. ledna, za krásného zimního počasí, jsme se vydali na zimní vycházku. V batůžcích jsme nesli různé dobrůtky pro zvířátka. Cílem naší vycházky byl krmelec za vlčnovským žlebem. V hlubším sněhu se nám šlo celkem těžce, takže jsme dostali docela zabrat. Vše jsme ale nakonec zvládli a do školy jsme se vrátili s červenými tvářemi a pocitem, že volně žijící zvířata v našem okolí budou mít plná bříška. K. Knotková a žáci 2. A.

Jak jsme zakrmovali - 1. A

     Ve čtvrtek 10. ledna jsme se vydali na zimní vycházku spojenou se zakrmováním zvířátek. Každý z nás měl pro ně v batůžku nějaké dobroty – jablka, mrkve, semínka, řepu, kaštany, seno… Kráčeli jsme zasněženou krajinou a ve sněhu pozorovali lidské i zvířecí stopy. Za koupalištěm jsme ve sněhu vyšlapali kruh, do kterého se všechny dobroty vešly. Také jsme se koulovali, postavili sněhuláka a kočičku. Na zpáteční cestě jsme přemýšleli, jestli náš talíř zvířátka našla. Z dobrého skutku jsme měli velkou radost.

Pozvánka na ples

     Srdečně zveme všechny zákonné zástupce i veřejnost na 4. reprezentační ples školy  a obce v pátek 11. 1. 2019 v 19:30 do KSK Vlčnov. Ples zahájí polonéza žáků 9. třídy.

Vánoční prezentace - 2. A

     Proběhla ve čtvrtek 20. prosince v odpoledních hodinách v naší třídě. Připravili jsme pro naše blízké vánoční pásmo plné básniček, koled, tanečků a hádanek. Společně jsme prožili pěkné chvíle a krásně jsme se vánočně naladili. Ke svým domovům jsme se rozešli s úsměvy na tvářích. K. Knotková a žáci 2. A.

Planetárium Brno

     V pátek 7. prosince navštívili žáci 7. a 8. ročníku v rámci výuky přírodovědných předmětů Planetárium v Brně. Kromě procházky noční oblohou shlédli program: Tajemství neviditelných světů – děje, které probíhají příliš pomalu nebo děje probíhající natolik rychle, než abychom je postřehli. Unikátní animace a vizualizace, které využívají záběry z elektronových mikroskopů, vysokorychlostních kamer i časosběrných záběrů, nám v jedinečných detailech představily titěrné živé organismy, nanotechnologie budoucnosti i svět za zdmi obyčejného domu.

Vánoční čáry, máry

     …oživily žákům mateřské školy i 1. stupně poslední předvánoční týden. Pod vedením paní učitelky Radky Rožkové si „Chemičtí kouzelníci“ z osmé a deváté třídy připravili pro své mladší spolužáky velmi efektní a zajímavé představení z pokusů, při kterých to hodně bouchalo, čoudilo a smrdělo, hořelo a klokotalo. Už jejich názvy - Nehořící kapesník, Hořící ruka, Sloní pasta, Modrý plamen či Peklo ve zkumavce…, slibovaly zajímavou podívanou. A spolu s poutavým výkladem se také takovou podívanou staly! Za to patří všem „kouzelníkům“ velký dík, už teď se těšíme na pokračování.

Výlet do předvánoční Vídně

     V prosinci 2018 se žáci druhého stupně měli možnost zúčastnit se exkurze do Vídně, a nasát tak všemi smysly vánoční atmosféru. Kromě plánované Vídně výlet zahrnoval i možnost nákupů v rakouském Primarku v Gerasdorfu. Po náročných nákupech jsme se vydali obdivovat krásy rakouského hlavního města, např. Stephansdom a budovy Hofburgu, ale především vánoční trhy, které byly letos ve Vídni skutečně mimořádné. Výlet se velmi vydařil, počasí nám přálo, a tak jsme večer nasedli spokojení do autobusu a vydali se zpátky k domovu.

Vánoční dílničky 2018

     Vánoční dílničky proběhly ve čtvrtek 13. prosince v prostorách vestibulu naší školy. Dílničky navštívili žáci 1. – 5. tříd. Šikovné ruce dětí vytvářely vánoční přání, betlémy a jiné symboly vyjadřující tradice a zvyky. Při této příležitosti si děti mohly zhotovit také vánoční cukroví za pomoci paní Tykalové a paní Křapové. Dětem se tato akce velmi líbila. K dobré pohodě a náladě přispěl poslech vánočních koled. Velké poděkování za organizaci patří také žákyním z 2. stupně.

Dostaveníčko s Mikulášem...

     …ale také se suitou andělů a rohatých pekelníků rozhlaholilo 5. prosince prostory školního vestibulu. Svatý Mikuláš se svými pomocníky zde nejen zjišťovali, kdo v končícím roce zlobil nebo byl naopak vzorný, ale hlavně rozdávali prvostupňovým dětem drobné sladkosti. Ty si děti všech tříd zasloužily krátkými vystoupeními, která si pro Mikuláše připravily.

P.S. Za spolupráci Mikuláš děkuje také Sdružení rodičů naší školy…

Vorvaň, který neplave

     Žlutá a černá – barvy, které nešlo přehlédnout v letošním již 19. ročníku soutěže žáků základních škol „Zlínský vorvaň“ a které patřily právě naší ZŠ. Na sportovní klání, k němuž netřeba plavecký bazén, ale jen sportovní halu, se jako vždy vydalo šestičlenné družstvo složené ze zástupců 3 .- 8. ročníku, aby se utkali v různých pohybových disciplínách se soupeři z jiných škol Zlínského kraje. Podporou jim byli pěkně žlutočerně vybarvení osmáci a deváťáci. Jejich úkol zněl: fandit. Během soutěže, mezi jednotlivými úkoly, bylo v hale také co sledovat, odehrávala se totiž rozmanitá sportovně-taneční vystoupení. A nutno podotknout, že celou dobu probíhalo i akusticky náročné vystoupení všech fandících účastníků a podporovatelů jednotlivých škol- bubny, trumpetky i hlasivky jely na plno. I za fandění se totiž ve Vorvaňovi udělují ceny. A kdo neohluchne, vyhraje! Společné úsilí Viktora Mikulce, Simony Juřenové, Marcela Kováře, Kryštofa Tykala, Tibora Mikulce a kapitánky Zuzky Tomáštíkové bylo nakonec oceněno celkovým 7. místem. Ze zúčastněných 21 týmů pěkný výsledek, že? Příští rok slaví Vorvaň ve Zlíně dvacetiny a kdoví, možná bude mít důvod k pořádné oslavě i tým z Vlčnova. Nějaká šikovná šestice se do krajského města určitě vydá i za rok.

Slabikář - 1. A

     Slavnostní předání slabikářů se uskutečnilo ve čtvrtek 8. listopadu v místní knihovně. Paní Kolajová nám nejdříve ukázala jednotlivá oddělení knihovny a označení knih, které jsme si následně mohli prohlížet. A konečně jsme se dočkali! Začalo odemykání zámku, pod kterým byla slušná hromádka slabikářů. Každý z nás si s radostí převzal slabikář, pamětní list, rozvrh hodin, omalovánky, záložku a lízátko. Hezkým zakončením bylo promítání pohádek. Paní Kolajové moc děkujeme za ochotu a přípravu slavnostního předávání.

Oznámení

     V úterý 13. a ve středu 14. listopadu bude zkrácena výuka z důvodu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Výuka na 1. stupni bude oba dva dny ukončena v 12:15 a na 2. stupni po 5. vyučovací hodině v 12:35. Po obědě odcházejí žáci domů. Odpolední výuka tyto dny nebude. Provoz školní družiny nebude omezen. Mgr. Petra Mlýnková, ředitelka školy.

Halloweenské pečení v německém jazyce

     Že učení jazyka může být i zábava, dokázali žáci deváté třídy, když v rámci tématu „Essen“ (jídlo) a nynějšího halloweenského období spojili příjemné s užitečným. Místo klasické hodiny němčiny jsme se proto vydali do školní kuchyňky vyzkoušet si, zda dovedeme připravit halloweenské dobroty podle německých receptů a za pomoci pouze německých pokynů. A jaké dobroty se jim podařily? Tak například „Crushed Eyes“, „Kürbis-Pops“ a „Mumien“. Všem velmi chutnalo a určitě to nebyla poslední takováto akce.

Pozvánka

     Srdečně zveme rodiče i veřejnost na Den otevřených dveří ve středu 7. listopadu. Dopoledne mají rodiče možnost nahlédnout do výuky. Od 14:00  se představí se svou činností jednotlivé kroužky (Klub logiky, Keramický kroužek, Parkour), ve vestibulu proběhne výstava výtvarných a školních prací ke 100. výročí ČR a výstava záložek ZŠ Staklín (Slovensko). V 16:00  vystoupí žákyně kroužku Moderní tance.

Přijďte poobědvat se svými dětmi

     Na tři listopadové dny jsme připravili možnost poobědvat se svými dětmi ve školní jídelně. Dovolujeme si Vás, zákonné zástupce, pozvat v rámci Dne otevřených dveří naší školy na akci “Poobědvejme společně“. Akce bude probíhat ve dnech 6., 7. a 8. listopadu 2018. Máte jedinečnou možnost:

* Ochutnat připravovaná jídla dle školních receptur

* Využít společných chvil s dětmi při obědě

Cena oběda je: 59,- Kč, platba v hotovosti, jídelníček na www.zsvlcnov.cz. Čas výdeje uzpůsobte rozvrhu dítěte od 11:40 do 13:30 hodin. Oběd není možné odnášet z jídelny. Cílem akce je prožití společných chvil rodičů a dětí při jídle. Přihlášení oběda den předem u vedoucí ŠJ Evy Polanské do 14:00 na telefonu 572 675 116 nebo e-mail: polanska.zsvlcnov@seznam.cz

Halloweenské kostýmy ovládly druhý stupeň

     Podobně jako minulý rok, i letos se na naší škole rozletěla strašidla, tedy žáci, kteří si připomínali poslední říjnový den - známý jako Halloween. Tento svátek původem z anglosaských zemí k nám proniká stále výrazněji, a proto jsme se rozhodli jej patřičně s žáky oslavit. Naši „druhostupňáci“ se převlekli do strašidelných kostýmů a nutno dodat, že některé byly skutečně vydařené a běhal z nich mráz po zádech. V osmé třídě dokonce žáci připravili i halloweenské občerstvení, které se jim nesmírně povedlo. Halloweenu byla přizpůsobena i výuka, a to především v cizích jazycích (Aj, Nj). Paní učitelky Mgr. Veronika Pilková a Mgr. Martina Wurstová se postaraly o patřičnou atmosféru tohoto svátku, a přiblížily tak dětem jeho význam. 31. říjen letošního roku se na naší škole skutečně vydařil a doufáme, že si jej zopakujeme i v příštím roce!

Dopravní hřiště - 4. A

     Ve středu 31.10. jsme vyrazili na dopravní hřiště v Uherském Brodě, abychom si vyzkoušeli své vědomosti. Milý pan učitel osvěžil naše dosavadní znalosti -nejdříve jsme si zopakovali význam značek, základní výbavu cyklisty a společně jsme řešili reálné situace na křižovatce. Poté následovala jízda na kole na hřišti, kde si žáci mohli své teoretické znalosti vyzkoušet v praxi, vzájemně se pozorovat, co dělám-nedělám správně. Žáci se aktivně zapojovali během výuky i diskuze, což pan učitel zhodnotil velmi pozitivně. Na jaře nás čeká ještě zkouška, tak nám všem držte palce.

Záložky putují na východ

     Období konce října bývá každoročně spojeno s oslavou Dne české státnosti a také zpříjemněno dny podzimních prázdnin. Letos si celý národ připomíná už 100 let od vzniku samostatného československého státu, a stejně tak i my se žáky ve škole. Naši osmáci a deváťáci se v dějepise mj. zúčastnili vzdělávacího programu „Staleté kořeny“ a také jsme jako jednu z možností připomenutí První republiky využili projekt, do něhož jsme zapojeni už několik let: „Záložka do knihy spojuje školy“. Jedná se o výměnnou akci se slovenskou školou, a tak se naši starší žáci na svých záložkách inspirovali právě naší česko-slovenskou minulostí. Partnerskou školou pro letošní výměnu je ZŠ Stakčín, odkud už nám balíček se záložkami i drobnými dárkovými předměty doputoval. Naše záložky se na svou expedici dlouhou přes 440 km vydávají též a my si můžeme zkusit představit, jaké by to bylo, kdyby… Kdybychom se tak daleko na východ, třeba během podzimních prázdnin, mohli vydat osobně s nimi a i na konci své cesty byli pořád doma – ve své zemi.

Turnaj ve stolním tenise

     V úterý 23. října se uskutečnil v obci Dolní Němčí turnaj ve stolním tenise. Za ZŠ Vlčnov se jej zúčastnila čtyřčlenná družstva mladších a starších žáků. Mladší žáci se umístili na hezkém čtvrtém místě a žáci starší obsadili 6. příčku. Všem reprezentantům vlčnovské školy děkuji za předvedené výkony a přeji hodně úspěchů na dalších sportovních akcích. L. Trtek.

Téměř symbolické podzimní odpoledne...

     Ve čtvrtek 18. října – tedy v den, kdy jsme si v prostorách školní družiny, kuchyňky a vestibulu užívali radostí tradičního Podzimního odpoledne, panovalo venku spíš babí léto a na příchod podzimu to moc nevypadalo. Přesto se ve škole všichni zúčastnění věnovali ryze podzimním aktivitám – drobným rukodělným činnostem, soutěžím a sportovním aktivitám, dlabání dýní a sbírání razítek za splněné úkoly… To všechno bylo letos odměněno nejen vynikajícími domácími pochutinami od maminek a babiček, ale nově také ochutnávkou vlastnoručně vyráběného moštu ze školních padavek. Hojná účast, příjemná atmosféra a skvělé (nejen) chuťové zážitky – nenapadá mě lepší způsob, jak jsme mohli podzim přivítat. A on dalšího dne skutečně přišel. Takže díky všem!

Návštěva knihovny - 1. A

     V úterý 9. října jsme se vydali do místní lidové knihovny. Paní Kolajová si pro nás přichystala přednášku o založení Československé republiky. Zopakovali jsme si, že v letošním roce je to 100 let, kdy vznikla. Seznámili jsme se s historií jejího založení, viděli fotografie T. G. Masaryka, vlajku i území tehdejšího Československa. Sledovali jsme ukázky ze života ve městě i na venkově. Velmi nás potěšilo promítání pohádek, které v této době vznikly. Na rozloučenou nám paní Kolajová nabídla sladkosti, ještě jednou za vše děkujeme. Na hezkou a poučnou hodinu zavítají i žáci druhého ročníku.

"U vlčnovského sedláka"

     Ve středu 3. října se k oslavě 100. výročí ČSR vydala třída 2. A s 2. B na zážitkový naučný program do historického domku č. 57, který nesl název „U vlčnovského sedláka“ a který organizovalo muzeum J. A. Komenského. Cílem bylo seznámit děti s tím, jak se žilo na vesnici dříve – na přelomu 19. a 20. století, co všechno musely děti dělat a jak žila typická vesnická rodina. Proběhla zde komentovaná prohlídka usedlosti s praktickými ukázkami. Děti se zde dozvěděly spoustu zajímavých informací a některé činnosti si mohly i vyzkoušet, což mělo úspěch. Vyzkoušely si např. sbírání ořechů do hnízd, ruční mlácení obilí cepy, skládání sena dřevěnými vidlemi, praní na valše, broušení srpu a vyzkoušely si i udělat těsto na chléb. I přes vrtochy počasí se nám výlet velmi líbil. Po našem nadšeném vyprávění navštívili výukový program i prvňáčci, kterým tedy počasí vyšlo lépe a program je také nadchl. Děkujeme muzeu J. A. Komenského za jeho uspořádání.

Rakousko na vlastní nohy

     V neděli 2. září se na místním parkovišti sešla skupinka budoucích „alpinistů“ směřujících na týdenní sportovně-turistický pobyt v Rakousku. Po přepočítání účastníků a zjištění, že jsme skutečně všichni, se mohlo vyrazit na dlouhou cestu. Po šesti hodinách jízdy nás uvítala naše chata jménem Haus Alpin (horská chata postavená v krásném vysokohorském rakouském středisku Tauplitz u městečka Bad Mitterndorf).Tady jsme se ubytovali a vzápětí vyrazili na menší túru. Další den mělo bohužel pršet, ale i tak jsme se rozhodli vydat na procházku za krásami okolní krajiny. Když jsme se celí zmožení vrátili, byli jsme rádi, že můžeme odpočívat a nabrat síly do dalšího dne. V úterý jsme se rozhodli navštívit město Hallstatt, jedno z nejkrásnějších měst Evropy. Hallstatt , nacházející se cca hodinu od našeho ubytování, leží u Halštatského jezera a společně s pohořím Dachstein a Solnou komorou patří ke Světovému dědictví UNESCO. Navštívili jsme i již zmíněnou Solnou Komoru, i když nám nepřálo počasí, tak jsme si prohlídku solných dolů ale i města velmi užili. Po návratu na ubytování jsme se domluvili, že zajedeme ještě na termální koupaliště v Bad Mitterndorfu. Středa byla konečně zasvěcena výletu na kolech, vydali jsme se totiž k jezeru Grundlsee. Toto Křišťálově čisté jezero se nachází ve stejnojmenné obci Grundlsee a je obklopené majestátným horským masivem. Jezero je dlouhé 6 km a široké1km. S rozlohou téměř pět kilometrů čtverečních se někdy nazývá "Štýrské moře". Jak se ukázalo, rozsáhlé pláže jsou po namáhavé cestě nejlepšími místy k odpočinku. Jelikož jsme se nebáli, vyzkoušeli jsme i teplotu jezerní vody. Po odpočinku jsme se vrátili do ubytování. Ve čtvrtek jsme vyrazili k dalšímu velmi zajímavému jezeru, tentokrát k Ödensee. Za teplejšího počasí se i v něm dá koupat, samozřejmě jsme neodolali a vodu opět na vlastní kůži otestovali. Po uschnutí na dřevěném molu jsme se rozhodli navštívit restauraci, hned poté jsme zamířili zpět k chatě a cestou jsme se opět zastavili na termálním koupališti. Pátek byl náš poslední den, a tak náš pan učitel Trtek nemeškal, rozdal nám mapy se zakroužkovaným místem, kam jsme měli dorazit, a předtím nás rozdělil do skupinek. Po nespočetném počtu hádek jsme se nakonec všichni setkali v místě určení. Společně jsme se pak vydali na poslední alpskou procházku. Když jsme se vrátili, už jsme jen sbalili své věci, rozloučili se s chatou a také nádhernou přírodou a vyrazili k domovu. Domů už jsme se těšili. Zažili jsme však nezapomenutelný týden v nádherné krajině a myslím, že Alpy nám všem odteď budou chybět a že jsme si to všichni hodně užili. Unavení a zmožení, ale plní zážitků jsme se vrátili zpátky do Vlčnova, čekala nás už jen jedna pěší túra – cesta domů. Johana Šimkova, 9. A.

Podzimní odpoledne ve škole

Kdy? Ve čtvrtek 18. října 2018 od 14 do 16 hodin
Kde? Ve vestibulu, kuchyňce a školní družině
Co nás čeká? Soutěže, hry, rukodělné činnosti, výroba moštu, dlabání dýní, ochutnávka dobrot
A co ještě? Budeme rádi, když budou děti od pondělí přinášet na výstavku zajímavé domácí výpěstky (ovoce, zeleninu, apod.) a maminky či babičky přispějí ve čtvrtek nějakou domácí dobrotou na ochutnání. Dobrá nálada s sebou samozřejmostí!

Sportovní den

     14. září se na fotbalovém stadionu uskutečnil pro 5. až 9. třídy ZŠ Vlčnov sportovní den. Žáci bojovali v pěti disciplínách a to v hodu kriketovým míčkem, skoku z místa, člunkovém běhu, vytrvalostním běhu a skoku přes švihadlo. Proběhlo také vyhlášení nejlepších, kteří byli oceněni medailí a diplomem. Vyhlašovali se vždy tři nejlepší chlapci a tři nejlepší dívky v daných kategoriích. Všem zúčastněným a především pak kolegům děkuji za příjemně strávené dopoledne a za pomoc s organizací. Mgr. L. Trtek

Oznámení

     Oznamujeme rodičům, že rozvrhy jednotlivých tříd jsou v elektronické žákovské knížce. Rodiče, kteří nemají přístupy k EŽK si mohou požádat o heslo na emailu: mlynkova.zsvlcnov@seznam.cz. Žákům 1. A budou přístupy dodány v polovině září.

Potřeby a pomůcky pro školní rok 2018/2019

POŘÍDIT POUZE VĚCI, KTERÉ JSOU UVEDENY NA SEZNAMU!


1. TŘÍDA: /dle pokynů třídní učitelky/.


2. TŘÍDA: sešity č. 512 – 10 ks /pomocné linky/, č. 513 – 10 ks, č. 420, 520 – 1 ks, č. 544 – 1 ks deníček, č. 511 – 1 ks, čtverečkový sešit, tužky č.1 – 1 ks, č. 2 – 2 ks, č. 3 – 1 ks, pravítko, gumu, pero, kterým se mi dobře píše, fólie A4, tabulku, fix na tabulku – 2 ks, černý centropen, pastelky, plastelínu, vodové a temperové barvy, voskovky, tuš, kulatý štětec č. 4, 6, plochý štětec č.12, nůžky, kelímek na vodu, ubrus, hadřík, zástěra (stará košile).

3. TŘÍDA: sešity č. 512 – 10 ks /pomocné linky/, č. 513 – 6 ks, č. 440 – 1 ks, velký lenoch, č. 644 – 1 ks deníček, notový sešit, pero - 2 ks /bombičkové, tornádo, stabilo/, tužky č. 1 – 1 ks, č. 2 – 2 ks, č. 3 – 1 ks nebo pentelka na rýsování, dlouhé pravítko, kružítko, gumu, fólie A4 – 2 ks, tabulku, fix na tabulku – 2 ks, nůžky, pastelky, voskovky, plastelínu, vodové nebo anilinové barvy, temperové barvy, černý centropen, kulatý štětec č. 6, 8, plochý štětec č. 12, tuš, kelímek na vodu, košíček na věci do lavice, ubrus, zástěra (stará košile), složka na výkresy.

4. TŘÍDA: sešity č. 523 – 6 ks, č. 524 – 8 ks, č. 544 – 2 ks, č. 444 – 2 ks, č. 440 – 1 ks, pero 2 ks /bombičkové nebo plnící/, tužky č. 1 – 1 ks, č. 2 - 2 ks, č. 3 – 1 ks, dlouhé pravítko + trojúhelník s ryskou, kružítko, fólie A4 – 2 ks, gumu, lepidlo, nůžky, temperové barvy, anilinové barvy, černý centropen – tenký, černý fix, plochý štětec č. 12, kulatý štětec č. 6, 8, 10, pastelky, voskovky, tuš, kelímek na vodu, ubrus, zástěra (stará košile).

5. TŘÍDA: sešity č. 544 – 8 ks, č. 524 – 4 ks, č. 440 – 2 ks, č. 444 – 2 ks, notový sešit, pero /bombičkové, plnící/, tužky č. 1 – 1 ks, č. 2 – 1 ks, č. 3 – 1 ks, pravítko + trojúhelník s ryskou, kružítko, fólie A4, A5, temperové, anilinové barvy, plochý štětec č. 12, kulatý štětec č. 6, 8, 10, pastelky, voskovky, tuš, černý centropen (tenký), kelímek na vodu,nůžky, hadřík, staré tričko.

PRO VŠECHNY TŘÍDY /1. - 5./: přezůvky se světlou podrážkou, ručník, ubrus na pokrytí lavice, kufřík nebo krabice od bot na výtvarné potřeby, obaly na učebnice a sešity.

DO TV: tenisky na pobyt venku, cvičky do tělocvičny, tepláková souprava, tričko, trenýrky /krátké kalhoty volné/. Vše podepsané a uložené v pytlíku nebo tašce.

POMŮCKY A POTŘEBY PRO ŽÁKY 6.- 9. TŘÍD: obaly na učebnice, sešity, fólie A4, sešity budou upřesněny vyučujícími jednotlivých předmětů na začátku školního roku.

DALŠÍ POMŮCKY BUDOU UPŘESNĚNY VYUČUJÍCÍMI NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019.

Contact Administrators | ©2009 Company ZS Vlcnov