Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace

Školní 1202

687 61 Vlčnov

Telefon: 572675117               Mail: zsvlcnov@zsvlcnov.uhedu.cz

A k t u a l i t y

Ředitelské volno

     Vedení Základní školy a Mateřské školy Vlčnov oznamuje, že z organizačních důvodů v pátek 29. 9. 2017 vyhlašuje ředitelka školy v souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2014 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ředitelské volno.

Sportovní den

     V pátek 8. září se na ZŠ Vlčnov uskutečnil sportovní den. Akce se zúčastnili žáci II. stupně a měli možnost poměřit své síly v 5 disciplínách konaných na zdejším fotbalovém stadionu. Žáci byli rozděleni do 6 kategorií – dívky 5. třídy, dívky 6. + 7. třídy a dívky 8. + 9. tříd. Stejné rozdělení platilo i pro chlapce. V nejmladší kategorii vybojovali 1. místo Nikol Krupková a Marcel Kovář, v kategorii 6. a 7. třídy zvítězili Zuzana Tomaštíková a Tibor Mikulec a v nejstarší kategorii ovládli prvenství Karolína Tykalová a Jakub Moštěk. Tímto bych chtěl pogratulovat vítězům, poděkovat kolegům za pomoc s organizací a všem zúčastněným popřát mnoho příjemných sportovních zážitků i v dalším průběhu roku. Mgr. Libor Trtek.

 

Contact Administrators | ©2009 Company ZS Vlcnov