Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace

Školní 1202

687 61 Vlčnov

Telefon: 572675117               Mail: zsvlcnov@zsvlcnov.uhedu.cz

A k t u a l i t y

Výlet 8. A

     Ve dnech 6. – 8. 6. se třída 8. A zúčastnila školního výletu v kempu Spálovský mlýn. Vyrazili jsme ve středu odpoledne po vyučování a čekala nás poměrně dlouhá cesta až k řece Odře na území Vojenského újezdu Libavá. Spálovský mlýn je rekreační areál v přírodě s táborovým ubytováním. Měli jsme domluvenou spolupráci s instruktory, kteří žáky zaujali především svým nízkým věkem a aktivitami pro „teambuilding“, kterých se aktivně účastnili všichni. V kempu jsme měli domluveno i plné stravování a v odpoledních hodinách, kdy panovaly letní teploty, žáci využili koupání v řece Odře protékající hned vedle kempu (hladina dosahovala výše kolen J). Počasí nám tedy přálo, ale večery byly o poznání chladnější díky vyšší nadmořské výšce. Proto jsme večery trávili převážně u táborového ohně s kytarou a zpěvníky. V pátek nás čekal náročný výšlap do prudkého kopce a následná cesta domů. I přes malé nepohodlí výlet dopadl dobře.

Výlet 4. A a 4. B do Kroměříže

     Se čtvrťáky jsme se vydali 13. června na výlet do Kroměříže. Už týden předem nás strašila předpověď počasí, která se ne a ne umoudřit a slibovala vytrvalý a vydatný déšť právě na den našeho společného výletu. Nakonec, ale vše dopadlo víc než dobře. Ráno nás vítalo sluníčko a pan řidič, který nás odvezl autobusem až k našemu cíli. V Kroměříži jsme měli naplánovaný bohatý program. Nejprve jsme navštívili Arcibiskupský zámek a většina z nás podnikla i výstup na zámeckou věž, z níž byl nádherný výhled na celé město i okolí. Po malém občerstvení v zámecké cukrárně jsem se vydali do zrcadlového bludiště, kde jsme se výborně bavili. Protože se bludiště nachází přímo na Velkém náměstí, byla to jedinečná příležitost k rozchodu, při kterém jsme si prohlédli nejbližší okolí, nakoupili drobné suvenýry a poobědvali. Na závěr našeho výletu jsme si ještě prohlédli Květnou zahradu, která nám nabídla mnoho zajímavostí, jako stromová bludiště, Jahodový kopec, Králičí vrch nebo bylinkovou zahrádku. Do Vlčnova jsme se vrátili unavení, ale spokojení, že se nám výlet vydařil a pláštěnky ani deštníky jsme vůbec nepotřebovali. Ivana Nevařilová a žáci 4. A.

Pasování na čtenáře u prvňáčků

     Proběhlo v úterý 19. června. Postupně po třídách jsme se vypravili do místní knihovny. Zde nás již čekala paní knihovnice s panem starostou. My jsme si nesli každý pohádku Kohoutek a slepička. Tuto pohádku jsme postupně po jednotlivcích přečetli paní knihovnici a panu starostovi. Oba nás pochválili, protože to každý přečetl moc hezky. Pan starosta nás pak slavnostně krásnou šavlí pasoval na čtenáře. Jako vzpomínku na tuto událost každý dostal Pamětní list, placku s nápisem „už jsem čtenář“ , poukaz na půjčování knížek v knihovně na 1 rok zdarma a onu vytouženou knížku pro prvňáčka, dokonce i s věnováním od paní učitelky a paní knihovnice. Do školy jsme se vraceli s krásným pocitem, že UŽ JSME ČTENÁŘI! K. Knotková a prvňáčci.

Výlet do Kroměříže - 5. A

     5. 6. 2018 se 5. A vydala na výlet do Kroměříže. Cesta trvala přes hodinu. Když jsme přijeli, měli jsme půlhodinový rozchod na Velkém náměstí. Většina z nás si koupila zmrzlinu a navštívila spoustu obchodů. Po půl hodině jsme se všichni sešli a přesunuli na zámek, kde začala prohlídka, která trvala přes hodinu. Paní průvodkyně nás provedla zámkem. Kdo chtěl, mohl si koupit suvenýr. Měli jsme možnost jít na vrchol věže, kam se rozhodlo vyjít 21 žáků. Když jsme sešli dolů, měli jsme čas na svačinu a kdo chtěl, mohl si koupit čokoládu. Jakmile jsme si všechno zakoupili, vydali jsme se do Podzámecké zahrady, kde se většina žáků rozhodla poobědvat. Prohlédli jsme si zvířata, mezi kterými byli pávi, holubi, opice a andulky. V 12:45 jsme se sešli u zámeckých schodů. Vydali jsme se do Zrcadlového bludiště. Byly tam tři druhy bludišť. Jedno pro menší děti, druhé lehké a třetí těžší. Po hodině jsme šli na náměstí, kde jsme měli hodinový rozchod. Opět jsme mohli navštívit obchody. Potom jsme přešli k zastávce autobusu. Všichni jsme byli spokojení a v pořádku se vrátili domů. Doufáme, že se příští rok opět vydáme na skvělý výlet. Žáci 5. A.

Co do školy nepatří - 5. A

     V pátek 1. června jsme měli besedu s paní ing. Bc. Marií Šiborovou na téma - Závislosti a co do školy nepatří. Nejdříve jsme si vysvětlili, co je závislost a jak může v negativním smyslu ovlivnit naše zdraví a život. Náš organizmus není připravený přijímat jakékoliv drogy – cigarety, marihuanu, alkohol, prášky, pervitin, kokain apod. – a i v budoucnu bychom se jim měli vyhýbat. Školský zákon zakazuje používání alkoholu a drog v budovách školy pro žáky i dospělé osoby. Zamysleli jsme se nad tím, zda nejsme závislí na výpočetní technice, vždyť mobil, tablet nebo počítač denně používáme. Na závěr jsme si povídali o druzích šikany, pomluvě a šíření poplašné zprávy a slíbili si, že se k sobě budeme slušně chovat a vzájemně respektovat. Za poučnou besedu paní Šiborové děkujeme. Eva Surá a žáci 5. A.

Výlet prvňáčků

     Na výlet jsme vyrazili v úterý 29. května do Strážnice. Nejdříve jsme pluli na velké lodi po Baťově kanálu. Loď řídil pan kormidelník a nás měla na starost paní průvodkyně, která nám během plavby vyprávěla mnoho zajímavých věcí a dokonce i různá tajemství. Po přistání jsme vyrazili do skanzenu na Dny řemesel se zaměřením na výrobu hudebních nástrojů. Dokonce jsme si tu i zazpívali a zatancovali. Poté jsme se věnovali nakupování dárečků v místním obchůdku ve skanzenu. Po obědě z vlastních zdrojů jsme se vyběhali a vyřádili na dětském hřišti. Poslední naší zastávkou na cestě domů byl větrný mlýn Kuželov. Zde nás zaujalo staré vybavení mlýna na větrný pohon, kde se mlela mouka. V přilehlém stavení jsme si prohlédli starodávné hospodářské nástroje, se kterými lidé dříve pracovali. Počasí nám přálo a snad jsme všichni byli s výletem spokojeni. K. Knotková.

Přednáška o dospívání v 5. A

     V pondělí, 28. 5. k nám do školy přijela MUDr. Pektorová, která pracuje v Uherskohradišťské nemocnici na porodnickém oddělení a měla pro naši třídu připravenou přednášku. Přednáška byla o dospívání děvčat a chlapců. Na začátku jsme poznávali rozdíly mezi děvčetem a chlapcem. Dále jsme mluvili o pohlavních orgánech ženy a muže. Říkali jsme si o dospívání ženy a potom o dospívání muže. Povídali jsme si o pohlavních buňkách (spermie, vajíčka). Na závěr jsme sledovali film o vývoji plodu. V dalších vyučovacích hodinách měli na toto téma přednášku také ještě žáci celého druhého stupně. Nevíme jak oni, ale my se dozvěděli hodně nových věcí. Žáci 5. A.

Prezentace ke Dni matek v 1. A

     Ve čtvrtek 17. 5. odpoledne jsme se v naší třídě sešli s našimi maminkami a babičkami. Připravili jsme pro ně pásmo básniček, písniček, hádanek a tanečků. Předvedli jsme cvičení s padákem i hru na mikrotenový sáček. Děti, které se učí hrát na zobcovou flétnu nám zahrály známé melodie. Závěrem prezentace přednesly děti i pásmo básniček za školní družinu. Našim cílem bylo „vykouzlit“ úsměvy na tvářích našich nejbližších. No a to se nám, myslíme, podařilo. K. Knotková a žáci 1. A.

Včely

     Dne 17. 5. 2018 i přes nepřízeň počasí děti z prvního stupně společně s dětmi z mateřské školy navštívily ve Vlčnově výukový program o včelách. Děti se dozvěděly spoustu nového a zajímavého nejen o včelách, ale i o jejich chovu a výrobě a zpracování medu. Jako sladkou tečku pro nás včelaři připravili ochutnávku medu přímo z plástu.

Beseda u prvňáčků

     Ve středu 9. 5. proběhla u prvňáčků beseda v rámci sociopatologické prevence na téma „Místo, kde žiju“. Toto téma doplňovalo učivo Prvouky, které zrovna probíráme. Besedu vedla ing. Bc. Marie Šiborová. Dozvěděli jsme se nejen základní informace o naší obci, ale i to, že jsme součástí okresu Uherské Hradiště a patříme do Zlínského kraje. Představit si tyto souvislosti není pro nás vůbec jednoduché. Chce to čas a zkušenosti, abychom si vše uvědomovali. Pojmy Evropská unie, Evropa, planeta Země, Sluneční soustava a Vesmír, nóóó, to nám dá ještě zabrat. Každopádně paní Šiborové děkujeme za besedu i za trpělivost, kterou s námi měla, když se nám snažila vše vysvětlit tak, abychom tomu rozuměli. K. Knotková a žáci 1. A a 1. B.

Den Země

     V pátek 4. května si žáci 1. stupně připomněli Den Země exkurzí v Kovosteelu ve Starém Městě. Ve výukovém programu si zopakovali pravidla třídění odpadu, následovala projížďka vláčkem „Steelinka“ – prohlídka běžného provozu, odvážní se vydali na maják Šrotík – odměnou jim byl pohled na hrad Buchlov nebo sv. Barborku, na lodi si vyzkoušeli kormidlování a nahlédli i do kajuty, v KOVOZOO si prohlédli velmi zdařilá zvířátka vyrobená z odpadových materiálů a prozkoumali bludiště. Nechybělo ani občerstvení a nákup drobných suvenýrů.

Den Země - 2. stupeň

     22. duben je oslavou DNE ZEMĚ. My jsme ho na naší škole slavili v pátek 20. dubna. Program: 1. Vestibul – výstava žákovských prací, pracovní listy (hledání informací). 2. Chemie – filtrace vody, chromatografie. 3. Přírodopis – soutěž „riskuj“. 4. Výtvarná výchova – tvorba znaků ekolog. organizací.

Beseda s Ivonou Březinovou

     V úterý 17. dubna navštívila naši školu známá spisovatelka Ivona Březinová. Tuto besedu zajistila paní knihovnice Marie Kolajová ve spolupráci s obecním úřadem. Třeťáci si s paní spisovatelkou popovídali na téma Jak vzniká kniha. Dozvěděli se, kde se bere nápad, jak se sbírají informace, čím se obvykle začíná, jak dlouho trvá napsat knihu, čemu říkáme rukopis, jak vznikají ilustrace, co jsou to korektury a jak se kniha tiskne. Na závěr besedy si mohli prohlédnout její knihy. Poté následovalo povídání u prvňáčků s názvem Lentilka pro dědu Edu. Tato kniha je o Alzheimerově chorobě, ale je určena dětem. Prvňáčci odcházeli s poznatky o významu paměti a jejím procvičováním formou her. Paní Březinová píše knížky jak pro nejmenší čtenáře, tak pro starší děti. Zjistili jsme, že jich napsala přes 100! Jako poděkování nakreslili naši třeťáci a prvňáci ilustrace k jejím knihám, které jsme jí věnovali. Bylo nám ctí a potěšením setkat se s takovouto významnou osobností. K. Knotková.

Matematický klokan

     Matematický klokan je soutěž, která původně vznikla v Austrálii a odtud se rozšířila do celého světa. I v letošním školním roce se naše škola již tradičně této soutěže zúčastnila. Termín připadl na pátek 16. 3. a k testům zasedli žáci 2. - 9. ročníků. Nejlepšími „matematickými klokany“ jednotlivých tříd pro letošní rok jsou: Daniel Trbola 3. A, Jakub Josefík 3. A, Simona Juřenová 3. A, Veronika Juřenová 5. A, Tomáš Snopek 5. A, Nikol Krupková 5. A, Vojtěch Číž 6. A, Viktorie Bartošková 7. A, Ondřej Moštěk 7. A, Zuzana Tomáštíková 7. A, Matyáš Janča 8. A, Eliška Švandová 9. A, Šimon Růžička 9. A, Veronika Trbolová 8. A. Děkuji všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili a úspěšným řešitelům základního kola blahopřeji.

Pythagoriáda

     Dne 13. dubna proběhlo školní kolo Pythagoriády. Jedná se o dobrovolnou matematickou soutěž, kde žáci 5. až 8. ročníku řeší 15 slovních úloh. V letošním školním roce se soutěže zúčastnilo 18 žáků. Pro postup do okresního kola bylo potřeba získat alespoň 8 bodů, což se podařilo Ondřeji Mošťkovi ze 7. A. Tímto mu moc gratulujeme a všem ostatním účastníkům děkujeme. Š. Korvasová.

Okresní kolo biologické olympiády

     Ve čtvrtek 12. 4. a v pondělí 23. 4. proběhla okresní kola BiO. Naši školu reprezentovaly s následujícím umístění: kat. D (6., 7. ročník) – Zuzana Tomáštíková, 7. A - 8. místo, Aneta Minarčíková, 7. A - 15. místo, kat. C (8., 9. ročník) – Johana Šimková, 8. A - 34. místo. Moc děkujeme za reprezentaci naší školy.

Televizní "Šikulové" ve Vlčnově

     Zvláštní vzruch a náboj byly cítit ve škole těsně před velikonočními svátky. Důvodem nebyly žádné školní povinnosti, ale příjezd štábu České televize, který ve středu 28. března dorazil do Vlčnova, aby s místními školáky natočil jeden z dílů populárního televizního pořadu „Šikulové“. V něm vytváří děti pod vedením televizních moderátorů zajímavé výrobky a dávají tak skrze obrazovku praktický návod divákům, jak si vyrobit tu či onu zajímavou věc. Fakt, že ve Vlčnově došlo na folklorní témata, asi nikoho nepřekvapí. Modrotiskové ubrousky, figurky z lýka, folklorní náramek nebo kůň s ozdobami, to všechno před kamerou postupně vyrobily čtyři skupinky žáků prvního stupně. A jak se jim to podařilo? To můžete posoudit sami – „vlčnovský“ díl pořadu Šikulové bude odvysílán v neděli 22. dubna na „Déčku“.

Muzeum Jana Amose Komenského - 5. A

     Po stopách J. A. Komenského jsme se vydali v pondělí 26. března do Uherského Brodu. Výukový program byl zajímavý a pestrý. V dobových lavicích jsme psali pery s násadkou, vyprávěli jsme si o životě učitele národů, jeho tvorbě a poslání. V simulovaném požáru Lešna jsme ve tmě vybírali 5 důležitých věcí, o které bychom nechtěli přijít. Na mapě jsme vyznačili města, která souvisela s jeho životem. Zamýšleli jsme se nad tím, jak bychom se v důležitých životních situacích zachovali my. Zpestřením výukového programu byly pohybové hry, které se nám moc líbily.

Velikonoční dílny

     Jak je již dlouholetým dobrým zvykem, také letos na jaře ožil vestibul naší školy předvelikonočním ruchem, což neklamně znamenalo, že probíhají „Velikonoční dílničky“. Letos připadly na čtvrtek 22. března, přestože to za okny na příchod jara nevypadalo ani náhodou. Ale v teple a příjemné atmosféře vnitřních prostor se sešla spousta dětí i rodičů a prarodičů, aby nejen zkusili vyrobit nějakou jarní či velikonoční drobnost, ale třeba se jen tak potkali, prohlédli si výzdobu, prohodili pár slov či se podívali na kulturní program, který tuto akci již tradičně provází. V tvůrčí atmosféře uběhlo odpoledne jako voda, o čemž svědčí i fotografie v galerii našich webových stránek.

Pozvánka

     Ve čtvrtek 22. března 2018 zveme všechny zákonné zástupce i veřejnost na Velikonoční dílny. Proběhnou od 14:00 do 16:00 hodin ve vestibulu školy. V 15:45 hodin vystoupí děvčata z kroužku moderních tanců.

Zápis do prvního ročníku

     Vážení rodiče předškoláků, zápis do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2018/2019 proběhne ve čtvrtek 5. dubna 2018 od 14:00 do 17:00 hodin v prostorách tříd 1. stupně. K zápisu přineste: žádost o přijetí, dotazník k zápisu do 1. třídy, rodný list dítěte, platný občanský průkaz. V případě odkladu je nutné přinést: žádost o odklad, doporučení ošetřujícího lékaře a doporučující posouzení příslušného školského poradenského pracoviště. Formuláře naleznete na stránkách školy v oddílu dokumenty nebo ke stažení. Můžete si je také vyzvednout v mateřské škole. Nelze – li se ze závažných důvodů v době určeného termínu dostavit k zápisu, domluvte si předem náhradní termín na telefonu 572 675 117. Mgr. Petra Mlýnková, ředitelka školy.

Exkurze 7. ročník

     V pátek 16. 2. navštívili žáci 7. A přírodovědnou výstavu Slováckého muzea v Uherském Hradišti s názvem: „Vládci noci.“ Součástí exkurze byla i prohlídka expozice Joži Úprky v Galerii Joži Úprky na Masarykově náměstí.

"Fúúúj i mňááám..."

     … se ozývalo ze všech tříd prvního i druhého stupně v prvních březnových dnech. Přesně podle pořekadla o „tisíci lidech a tisíci chutích“ se různily i pocity dětí při ochutnávce toho či onoho vzorku. Ale pěkně popořádku… V rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“, kterého se naše škola účastní, jsme dostali možnost ochutnat ve třídách (převážně) cizokrajné druhy ovoce a zeleniny, se kterými se většina z nás běžně na talíři nesetkává. A není nic lepšího, než si udělat názor na chuť, vůni, vzhled… ve společnosti spolužáků, podělit se o názor (fuj/mňam), překonat předsudky, obohatit budoucí jídelníček. A co jsme vlastně chutnali? Ananas, avokádo, fíky, granátová jablka, mango, baby karotku, kokos, papáju, topinambur či pomelo. Vše čerstvě připravené (a pak i uklizené) společným úsilím vyučujících a žáků. A ať už to bylo „mňam“ nebo „fuj“, bylo to, myslím, celkem fajn.

Ochutnávka exotického ovoce

     Jsme velice rádi, že je naše škola zapojena do projektu „Ovoce do škol“. Naši žáci mají v pravidelném intervalu možnost ochutnat různé ovocné balíčky. Ty jsou přizpůsobeny období, ve kterém jsou do školy přivezeny – jablko a ringle, jablko a pomeranč, mandarinky a banán, banán a hruška a různé další. Přistoupili jsme i na možnost ochutnat exotické ovoce. Dne 1.3.2018 dostala každá třída „kouzelnou“ bedýnku, která obsahovala exotické ovoce – ananas, mladý kokos, granátové jablko, mango, papayu, fíky, avokádo, topinambur, pomelo a baby karotku. Ke každé bedýnce byl i připojen doprovodný text o ovoci v bedýnce. Mohli jsme si tak přečíst různé zajímavosti o ovoci, které jsme ochutnávali. Od třídy 1.A až po 9.A byla udělána tato exotická ochutnávka a často se mohli učitelé usmívat obličejům, které děti při ochutnávání, jim často neznámého ovoce, dělaly. Často jsme se zapotili, než jsme ovoce oloupali a nachystali a nejednou nám musel pomoci i pan školník, kterému děkujeme za pomoc s vrtačkou, když jsme se snažili dostat do kokosu.

Recitační soutěž

     V úterý 13. února se uskutečnilo na naší škole školní kolo recitační soutěže. Do poroty zasedly paní učitelky Knotková, Surá a Lukášová. Zde jsou výsledky: Nultá věková kategorie – žáci 1. tříd: 1. místo – Nikola Bartošková 1. A, 2. místo – Adam Blahoňovský 1. B, 3. místo – Josef Pavelčík 1. A. První věková kategorie – žáci 2. a 3. tříd: 1. místo – Eliška Chlachulová 2. A, 2. místo – Natálie Macko 3. A, 3. místo – Tobiáš Krupka 3. A. Druhá věková kategorie – žáci 4. a 5. tříd: 1. místo – Sabina Hlůšková 4. A, 2. místo – Julie Chaloupková 5. A, 3. místo – Tereza Blahová 4. B. Vítězové jednotlivých kategorií se 28. února zúčastnili okrskového kola recitační soutěže v Uherském Brodě. Zde v silné konkurenci získala Sabina Hlůšková cenu poroty. Gratulujeme!

Anglický jazyk - okresní kolo olympiády

     Dne 6. 2. a 7. 2. 2018 proběhlo na jazykové ZŠ Unesco v Uherském Hradišti okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. Naši školu reprezentovali dva vítězové školního kola, Roman Knotek ze 7. A v kategorii I.A a Jakub Koníček z 9. A v kategorii II. A. Oba se svého úkolu zhostili velmi dobře a po písemném a ústním kole obsadili oba krásné 8. místo, i když konkurence byla letos opravdu velká. Oběma žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Zimní vycházka 1. A

     Zimní? Jo, museli jsme dlouho čekat na příznivé počasí. Sníh sice několikrát napadl, ale hned začal tát a bylo mokro. Proto jsme vyrazili až v úterý 6. února, sice bez sněhu, ale aspoň za mrazivého počasí. V batůžcích jsme nesli dobrůtky pro zvířátka i něco na zub pro sebe. Cílem byl krmelec za koupalištěm směrem na Hluk. Po cestě jsme se trochu zablátili, ale odměnou nám bylo krásné místo pro zvířátka. Bylo tu v krmelci seno, sůl pro srnčí zvěř a semínka pro ptáčky. Nejdříve jsme naše dobrůtky přidali do krmelce a pak jsme se občerstvili sami. Bylo to velmi příjemné místo, jako bychom cítili přítomnost srnek, zajíců, bažantů a ptáčků. Po cestě zpět jsme se ještě pěkně zahřáli a vrátili jsme se sice zablácení, ale s dobrým pocitem, že jsme udělali něco dobrého pro volně žijící zvířátka v našem okolí. K. Knotková a žáci 1. A

Lyžařský výcvik

     Lyžařský výcvik 8. třídy se letos konal předposlední lednový týden od 20. do 26. ledna. Ubytovaní jsme byli v chatě Kurzovní pod Pradědem, což mělo výhodu nádherného výhledu na Petrovy kameny a také upravené vleky kousek od chaty. Lyžovalo se tedy jedna báseň. Žáci byli rozděleni do 2 družstev na lyžující a nelyžující, ale nakonec se ze všech nelyžařů  jako mávnutím kouzelného proutku stali lyžaři. Každý večer se konal zábavný program, který vymýšlely trojice žáků, kteří byli spolu ubytovaní na pokoji. Lyžařský kurz si všichni užívali plnými doušky. Týden se však rozplynul jako mlha a zbyly jen nádherné vzpomínky. Alžběta Stojaspalová.

Zdravá pětka - 2. A

     Po roce k nám do třídy zavítala p. uč. Koníčková, se kterou jsme si zopakovali, co nesmí chybět na výživovém talíři. Vyjmenovali jsme i nezdravé potraviny, kterým bychom se měli vyhýbat. Byli jsme rozděleni do „ barevných „ družstev a za správné odpovědi jsme obdrželi zasloužené žetony. Hráli jsme hry: jmenovali jsme suroviny, ze kterých se vyrábí pokrmy a v rychlostní hře jsme si zopakovali základy zdravé výživy. Na závěr jsme vytvářeli zvířátka z ovoce a zeleniny a nechyběla ani ochutnávka. Nejlepší družstvo vyhrálo klíčenky se symboly zdravé výživy a všichni dostali vysvědčení. Všem se nám program líbil a těšíme se na jeho pokračování.

Výukové programy 7. a 9. ročník

     V pátek 19. 1. a 26. 1. 2018 proběhly v rámci výuky přírodopisu, chemie a environmentální výchovy na naší škole výukové programy PC Trnka, Uherské Hradiště. V 7. A to byl program v rámci přírodopisu s názvem: „Všechno lítá, co má peří,“ v 9. A v rámci chemie a projektové výuky: „Nekonečný hon za energií.“

Výchovný koncert 1. stupně

     Stalo se již dobrou tradicí, že žáci 1.stupně vyjíždí za kulturními zážitky do bližšího i vzdálenějšího okolí Vlčnova, aby mohli zažívat nové věci na místech k tomu nejpříhodnějších. Sál Kongresového centra ve Zlíně mezi tato místa určitě patří. A tak jsme se tam v pátek 19. ledna společně vypravili. Třemi autobusy. Čekala nás sice dlouhá cesta, ale na jejím konci nádherný reprezentativní fialový sál s motýlími světly, společnost několika stovek dětí z jiných škol… a hlavně zajímavý program, ve kterém členové Slovácké filharmonie doprovázeli svojí hudbou promítané ukázky ze známých večerníčků, dvojice moderátorek vše vtipně komentovala a došlo i na baletní vsuvku. Věříme, že si většina dětí odnesla z této akce příjemné a silné kulturní zážitky. A určitě ne naposled!

Den otevřených dveří v plavecké škole pro rodiče žáků 3. A

     9. 1. 2018 se v plavecké škole v Uherském Brodě uskutečnil Den otevřených dveří. Žáci rádi a ochotně předvedli svým rodičům, co se v dalším půlroce plaveckého výcviku naučili. Podle reakcí rodičů, soudím, že jsou na své děti pyšní, co vše se již umí. Potápět se, plavat s pomůckami i bez pomůcek, skákat do vody, lovit předměty z vody. Děkujeme personálu plavecké školy nejen za umožnění návštěvy rodičů v hodině, ale také za profesionální přístup k žákům. Jitka Milošová, Eva Stojaspalová.

Poděkování

     Děkujeme všem rodičům, kteří školu podpořili a  zakoupili  si vstupenky na ples i všem, kteří se plesu zúčasnili. Velké poděkování patří všem firmám, rodičům i přátelům školy, kteří věnovali sponzorský dar do tomboly. Výtěžek plesu bude využit ve prospěch všech žáků základní školy. Mgr.Petra Mlýnková, ředitelka školy a Ing. Hana Mošťková, předsedkyně SRPŠ.

Vánoční prezentace - 1. A

     V úterý 19. prosince jsme pozvali naše blízké na naši Vánoční prezentaci neboli besídku. Vzali jsme to od Mikuláše přes svátky vánoční až po Silvestra. Předvedli jsme tanečky, básničky, nejdříve coby čertíci. Rohy jsme ale brzy odložili, takže se nás už nikdo nemusel bát, vždyť jsme šikovné a hodné děti. Překvapilo nás, kolik našich blízkých se na nás přišlo podívat. Málem se do naší třídy nevešli. Ale jak se říká: „Dobrých lidí se všude vejde.“ Podle úsměvů na tvářích jsme poznali, že jsme splnili náš cíl, udělat druhým radost. A to se nám podařilo! Takže pěkné Vánoce! Kateřina Knotková a žáci. 1. A

Mikulášský týden ve škole

     Ve znamení svatého Mikuláše a jeho pomocníků, anděla a čerta, se nesl ve škole první prosincový týden. Nejprve mikulášská družina zavítala ve středu 6. 12. za žáky prvního stupně, aby pochválila šikovné děti a naopak pokárala ty zlobivější, prohlédla si krátká vystoupení tříd a samozřejmě za odměnu rozdala dětem oblíbené pamlsky. Ve čtvrtek už se musely dětičky na Mikulášské dílně samy přičinit, aby si u stolečků vlastnoručně vyrobily drobné ozdůbky, dekorace, cukroví či přáníčka. Třída po třídě, často s podporou maminek či babiček, tak začala pomalu nasávat předvánoční atmosféru. Teď už nezbývá, než se těšit...

Vlčnovské hlásky v rozhlasovém éteru...

     V posledním listopadovém týdnu mohli posluchači Českého rozhlasu Zlín každé ráno i odpoledne slyšet ze svých rádií písničky, které začátkem měsíce nazpívaly vlčnovské děti jako ukázku svých pěveckých i muzikantských dovedností. A tak se ve škole hrálo a zpívalo. Paní redaktorka Andrea Kratinová s nahrávacím zařízením v ruce střídavě kladla otázky, povzbuzovala, chválila,… a natáčela. Odměnou jí byly uvolněné a přirozené pěvecké výkony sólistů, sborečku i hudebníků. Rychle vzniklo pět nahrávek, zazněly lidovky, hit skupiny Kryštof „Cesta“ a samozřejmě vlčnovská hymna „Chodíme, chodíme“. O doprovod se postaral cimbál, klavír, kytara i housle… Podle ohlasů posluchačů se dobrá věc podařila a vlčnovské zpívající děti potěšily přes rozhlasové vlny spoustu lidí. Milí zpěváčci a hudebníci, děkujeme! A vytrvejte.

Návštěva místní knihovny - 3. A

     Ve čtvrtek 23. listopadu jsme navštívili místní knihovnu. Paní Kolajová si pro žáky připravila program, ve kterém jim představila život a dílo známého dánského pohádkáře H. CH. Andersena. Seznámila žáky s jeho krásnými pohádkami, které ale nemají vždy št´astný konec. Žáci se aktivně zapojovali do programu, ve kterém živě diskutovali o tom, kterou pohádku znají, kterou četli nebo viděli filmově zpracovanou. Na závěr si žáci prohlédli knihovnu, prolistovali knížky a někteří odešli s vypůjčenými knihami i domů. Děkujeme za zajímavou besedu.

Den Slabikáře

     V pondělí 20. listopadu se naši prvňáčci, postupně po třídách, vypravili do místní knihovny. Zde jim paní knihovnice připravila úvodní knihovnickou lekci, kdy si vysvětlili,  jak se mají v knihovně orientovat a co jim říkají jednotlivé barevné proužky na knihách. Dále co dělat, když se chci přihlásit do knihovny. Mohli se také porozhlédnout po knihovně a prolistovat si nejen knihy, ale i časopisy. Pozor, knihy do regálu vždy hřbetem nahoru, aby bylo vidět, co je to za knížku! To už naši prvňáčci teď také vědí a mohli si to hned vyzkoušet. Poté je čekalo promítání pohádky dle vlastního výběru. Na závěr besedy paní knihovnice prvňáčkům „odemkla“ Slabikáře a slavnostně jim je předala. Ve škole pak děti plnily další úkoly tak, aby dokázaly, že si Slabikář opravdu zaslouží. Odměnou jim byl krásný Pamětní list. Přeji dětem mnoho hezkých chvil nad Slabikářem i nad prvními knížkami. Paní knihovnici moc děkujeme za příjemné chvíle strávené v knihovně. Kateřina Knotková.

Kyberšikana 5. A

     V rámci sociopatologické prevence jsme se od paní ing. Bc. Marie Šiborové dozvěděli, co je to kyberšikana, občanský zákoník a zákon na ochranu osobnosti. Celou přednášku, která se konala v pátek 10. listopadu v multimediální učebně, prokládala zajímavými příklady z praxe. Setkání bylo poučné a my si budeme pamatovat, že se máme k ostatním chovat tak, jak chceme, aby se ostatní chovali k nám a druhým nedělat to, co nechceme, aby oni dělali nám. Paní Marii Šiborové děkujeme a těšíme se na další setkání.

Přijďte poobědvat se svými dětmi

     Na tři listopadové dny jsme připravili možnost poobědvat se svými dětmi ve školní jídelně. Dovolujeme si Vás, zákonné zástupce, pozvat v rámci Dne otevřených dveří naší školy na akci “Poobědvejme společně“. Akce bude probíhat ve dnech 14., 15. a 16. listopadu 2017. Máte jedinečnou možnost ochutnat připravovaná jídla dle školních receptur, poznat co se změnilo ve školním stravování a využít společných chvil s dětmi při obědě. Cena oběda je 56,-Kč, platba v hotovosti, jídelníček na www.zsvlcnov.cz. Čas výdeje uzpůsobte rozvrhu dítěte od 11:40 do 13:30 hodin. Přihlášení oběda den předem u vedoucí ŠJ Evy Polanské do 14:00 na telefonu 572 675 116 nebo e-mail: polanska.zsvlcnov@seznam.cz.

Den otevřených dveří

     Srdečně zveme rodiče a veřejnost ve středu 15. listopadu 2017 na Den otevřených dveří naší školy. Dopoledne mohou zájemci nahlédnout do vyučovacích hodin. Od 14:00 hodin proběhne prohlídka všech prostor školy. V letošním roce chceme ukázat, jak již druhým rokem rozvíjíme čtenářské dovednosti pomocí projektu Šablony, ve 14:30 hodin se představí Čtenářský klub /určený žákům 1. stupně/, dále pak proběhne ukázka práce přírodovědného kroužku (v 15:00 hodin). Od 15:00 hodin bude probíhat ve vestibulu školy promítání prezentace bývalých deváťáků a v 15:45 vystoupí s tanečním číslem žákyně z kroužku moderní tance. Součástí Dne otevřených dveří je i akce školní jídelny „Poobědvejme společně“.

Exkurze Brno

     V pátek 3. 11. 2017 se žáci 7. – 9. ročníku zúčastnili exkurze do zábavného vědeckého parku VIDA! Brno. Součástí prohlídky expozice byla také výstava loutek – mechanické loutky a divadlo vědy. Žáci 8. A a 9. A měli připraven výukový program – BAREVNÁ CHEMIE.

Rodilý mluvčí

     Naše hodiny anglického jazyka jsou v tomto školním roce posíleny o rodilého mluvčího. Pan Christopher Odiase má britsko-africké kořeny a každé pondělí u nás na škole vede s žáky konverzaci na určité téma. Během konverzace na dané téma jsou se žáky zároveň procvičovány již probrané gramatické jevy. Zpočátku se žáci ostýchali s panem Chrisem mluvit, ale postupem času se jim „jazyky rozvazují“ a hodiny angličtiny jsou tak pro ně přínosem.

Orbis pictus a České korunovační klenoty ve Zlíně

     Spatřit skutečné České korunovační klenoty, jedny z nejzajímavějších a nejtajemnějších korunovačních klenot světa, je možné jen výjimečně, a tak příležitost uvidět na vlastní oči alespoň jejich dokonalou uměleckou repliku - a navíc nedaleko, jsme si nemohli nechat ujít. Žáci 6. a 7. ročníku se proto vydali v úterý 17. října do zámečku ve Zlíně, aby se na zlacené stříbrné repliky koruny, žezla i jablka podívali. Expozice byla doplněna informačními panely o Karlu IV., neboť právě k 670. výročí jeho korunovace českým králem tato putovní výstava vznikla. Dozvědět jsme se mohli i jména špičkových šperkařů, díky jejichž zlatým rukám dokonalé kopie vznikaly. Žezlo vytvořili manželé Cepkovi, korunu a jablko zhotovil Jiří Urban. Výstavu, kterou jsme prohlídku zlínského zámečku začali, však byla instalace výtvarníka Petra Nikla, jenž se pokusil ve svých interaktivních objektech útočit na všechny lidské smysly. Jeho orbis pictus – svět v obrazech si žáci skutečně užili. Na vlastní uši to všichni přítomní slyšeli!

Chystáme pěknou "partyzánštinu"

     Konec října je obdobím, kdy z naší školy pravidelně putuje jeden docela malý balíček na Slovensko. Může za to mezinárodní projekt Záložka do knihy spojuje školy, kterého se již několikátým rokem účastníme. Balíček pochopitelně obsahuje právě záložky od všech našich žáků a směřuje do spřízněné základní školy. Partnerskou školou, již nám pro letošek koordinátoři projektu přidělili, je Základná škola Radovana Kaufmana v Partizánském. Letos nás napadlo, že se slogan celého projektu pokusíme více zhmotnit. Partizánske je město v Trenčínském kraji, kam cesta z Vlčnova trvá autem cca hodinu a půl, a tak spojit školy se tentokrát pokusíme seznámením našich žáků tzv.„ zoči - voči“. Slovenská škola spolupracuje i s dalšími českými školami, a tak se naše vzájemné návštěvy možná uskuteční až na jaře 2018. Pokud se chcete dozvědět, kdo byl Radovan Kaufman a jak to ve škole nesoucí jeho jméno vypadá, nemusíte čekat do jara. Stačí zavítat na www.zsnadpe.edupage.org. PS. Věděli jste, že Partizánske neslo dříve jméno Baťovany a r. 1938 je založil Jan Antonín Baťa? Naozaj, je to tak.

Turnaj ve stolním tenise

     Ve čtvrtek 19. října se v obci Dolní Němčí uskutečnil školní turnaj ve stolním tenise, kterého se v kategorii starších žáků účastnili i chlapci a dívky ze ZŠ Vlčnov. Chlapecký tým ve složení Ctibor Mlýnek, Jakub Moštěk, Jakub Koníček a Ondřej Moštěk vybojoval krásné třetí místo. Za Vlčnovské dívky bojovala Karolína Tykalová, Dominika Kovářová a Klára Koníčková, které svou hrou dosáhly na čtvrté místo. Všem zúčastněným bych chtěl za reprezentaci vlčnovské školy poděkovat a popřát jim i do budoucna mnoho sportovních úspěchů. Mgr. Libor Trtek.

Podzimní vycházka 1. A

     V úterý 17. října vyrazila naše třída za teplého slunečného počasí na podzimní vycházku. Vypravili jsme se směrem za koupaliště a našim cílem bylo nasbírat co nejvíce podzimních přírodnin. Po cestě jsme pozorovali nejen jak na našem koupališti stavaři pilně pracují, ale i krásně zbarvené listí na stromech. Nasbírali jsme šípky, plody hlohu, různé druhy listů, ale i žampiony, stonky od kukuřice, bodláky a drobné kvetoucí rostlinky. Vycházku jsme si zpestřili i během po polní cestě, což se nám moc líbilo. Měli jsme i chvíli odpočinku, takže z batůžků jsme vytáhli pití a i nějakou tu sladkůstku, abychom se posilnili na cestu zpět. Po příchodu do školy jsme všechny nasbírané přírodniny dali do čtyřlitrové lahve a „zavařili“ jsme si podzim. Vše jsme umístili vzadu ve třídě na podzimní výstavku. Však se přijďte podívat, vypadá to opravdu hezky. K. Knotková a žáci 1. A

"Podzim, který se neomrzí"...

     …i tak by se dalo jinak nazvat „Podzimní odpoledne“ ve škole, které ve čtvrtek 12. října tradičně uspořádala naše školní družina ve spolupráci s celým prvním stupněm. A tak se soutěžilo, vyrábělo na všechny možné způsoby, sbírala se razítka za splněné úkoly, dlabaly se dýně, v kuchyňce se opět sešla úžasná plejáda vynikajících domácích specialit, za které děkujeme ochotným maminkám a babičkám – pekařkám a kuchařkám. Utěšeně zaplněná a stylově vyzdobená škola byla proto příjemným místem, kde jsme si to spolu zase jednou užili. Příště se budeme opět těšit...

Science fiction v knihovně

     V celé ČR probíhal od 2. října do 7. října 2017 Týden knihoven. Hned týden následující, v úterý 11. října se do knihovny ve Vlčnově vydali naši páťáci, aby se dozvěděli, co se skrývá pod tajuplnou zkratkou sci – fi. Paní Marie Kolajová mladé čtenáře seznámila se zakladateli tohoto žánru ve světové literatuře a také s jejími představiteli v naší literatuře české. Mnohými knihami mohli žáci zalistovat přímo, prezentace byla doplněna krátkými videoukázkami a doplněna o literaturu žánru fantasy. Protože je ve třídě 5.A hodně žáků členy školního Čtenářského klubu, je pravděpodobné, že tato návštěva knihovny nebyla jejich poslední, třeba si příště domů někdo z nich odnese právě román vědecko – fantastické literatury. Vždyť koho by nezajímalo, jak to vypadá Dvacet tisíc mil pod mořem či v Ocelovém městě, co jsou Bajky robotů, jak to celé skončí s Harrym Potterem a prokletým dítětem a hlavně - jak dopadne Válka světů ?

Pozvánka na "Podzimní odpoledne"

     Milí rodiče, prarodiče, přátelé školy, rádi bychom Vás pozvali na tradiční akci vlčnovské školy, kde si můžete s dětmi vyrobit drobné podzimní „maličkosti“, vyzkoušet dlabání dýně, ochutnat zdravé dobroty…nebo jen tak pobýt ve stylově vyzdobené škole. Zároveň prosíme ty z Vás, kteří by mohli přispět zajímavým domácím výpěstkem ovoce či zeleniny, aby jej poslali do školy nejpozději do středy 11. října. Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi a dětmi ve čtvrtek 12. října 2017 od 14 do 16 hodin ve vestibulu a družině ZŠ. Vedení školy a kolektiv pedagogů.

Sportovní den

     V pátek 8. září se na ZŠ Vlčnov uskutečnil sportovní den. Akce se zúčastnili žáci II. stupně a měli možnost poměřit své síly v 5 disciplínách konaných na zdejším fotbalovém stadionu. Žáci byli rozděleni do 6 kategorií – dívky 5. třídy, dívky 6. + 7. třídy a dívky 8. + 9. tříd. Stejné rozdělení platilo i pro chlapce. V nejmladší kategorii vybojovali 1. místo Nikol Krupková a Marcel Kovář, v kategorii 6. a 7. třídy zvítězili Zuzana Tomaštíková a Tibor Mikulec a v nejstarší kategorii ovládli prvenství Karolína Tykalová a Jakub Moštěk. Tímto bych chtěl pogratulovat vítězům, poděkovat kolegům za pomoc s organizací a všem zúčastněným popřát mnoho příjemných sportovních zážitků i v dalším průběhu roku. Mgr. Libor Trtek.

Contact Administrators | ©2009 Company ZS Vlcnov