Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace

Školní 1202

687 61 Vlčnov

Telefon: 572675117               Mail: zsvlcnov@zsvlcnov.uhedu.cz

Aktuality

Návštěva knihovny

     V letošním roce je tomu již 200 let, kdy napsal autor Hans Christian Andersen pohádku Císařovy nové šaty. K danému výročí nám v místní knihovně promítnula paní Kolajová úryvek z této zfilmované pohádky. Zbývající část pohádky byla poté dočtena ve školní družině v rámci programu. Následující program byl plný soutěží, následovala stezka odvahy a závěrem před spaním byl přečten úryvek z knihy, dle výběru dětí. Druhý den dopoledne byl zaměřen na sportovní aktivity, kdy se konalo utkání ve vybíjené a probíhaly různé pohybové hry. Jana Mouralová.

Noc s Andersenem

     Na přelomu měsíce března, konkrétně 31. 3. 2017 - 1. 4. 2017 se konala akce Noc s Andersenem. Jedním z témat bylo povídání o komixu Čtyřlístek- tedy o jeho představitelích, kterými jsou Fifinka, Bobík, Pinďa a Myšpulín. Jana Mouralová.

Brodský zpěváček

     Touto cestou bychom se rádi podělili o úspěchy ve zpěvu lidových písní „Brodský zpěváček“, která se konala dne 15. 3. 2017 V Uherském Brodě. Za školní družinu se zúčastnily Karolína Stašková, Simona Juřenová, Sabina Hlůšková, Klára Lekešová, Michaela Stašková a Veronika Juřenová. Děvčata obdržela nejen velkou pochvalu od poroty za svůj skvělý výkon, ale i certifikát „Zpívající družinka“. Jana Mouralová.

Odpoledne v knihovně

     Březen je měsíc čtenářů, proto jsme hned v jeho prvním týdnu navštívili místní knihovnu. I když do knihovny za paní Kolajovou chodíme pravidelně, bylo toto setkání jedinečné. Kromě průzkumu nových knih a časopisů, které v knihovně přibyly od naší poslední návštěvy, dostaly děti zajímavé papírové modely s různými tématy jako zoologická zahrada, domeček pro skřítky, středověký hrad a jiné. Malé pracovní skupinky byly opravdu pilné, měly toho taky dost na práci – vystřihnout všechny potřebné díly, poskládat a slepit. Hotové výtvory si děti nakonec odnesly do naší družiny, kde rozšíří jejich sbírku her. Všem se akce velmi líbila, paní Kolajové moc děkujeme za příjemně strávené odpoledne a už se nemůžeme dočkat příští návštěvy v knihovně a nové aktivity, která na nás bude zase čekat. Anna Mošťková.

Masopustní karneval

     Před pár dny se ve školní družině konala kulturní akce „Masopustní karneval“. Krásné odpoledne zahájily děvčata z kroužku moderních tanců pod vedením paní učitelky Kateřiny Knotkové a svou ukázkou rozproudily zábavu. Součástí programu bylo i představení kouzelníka, které se setkalo s velkým ohlasem. Přeci jen kouzla a triky děti zajímají a některé se s radostí zapojily jako asistenti. Následovaly společenské, sportovní hry a soutěže. Děti předvedly krásné kostýmy a odpoledne si báječně užily. Touto formou bychom chtěli poděkovat rodičům, kteří poskytli dětem spoustu sladkých dobrot a děvčatům 9. tříd za pomoc při organizaci karnevalu. Jana Mouralová.

Výtvarná soutěž Paletka

     Ve čtvrtek 23. února se tři žáci ze třetích tříd Tomáš Křapa, Sára Kahánková a Zuzana Urbanová zúčastnili okrskové výtvarné soutěže, kterou pořádala školní družina v Havřicích. Letošním tématem byla „Kouzelná zahrada“. Celkem přijelo 38 dětí ze 13 školních družin, aby pomocí voskovek a vodových barev vykouzlily pěkné obrázky. S hodnocením to porota neměla vůbec jednoduché. Nakonec do vítězné desítky byly vybrány práce obou našich děvčat, obrázek Zuzany Urbanové ocenila porota krásným 3. místem. Našim třem malířům chci poděkovat za snahu a popřát hodně dalších nejen výtvarných úspěchů. Anna Mošťková.

Turnaj v deskových hrách v knihovně

     V rámci Týdne knihoven se téměř 30 žáků ze školní družiny vydalo do místní knihovny, aby oslavilo její svátek. Paní knihovnice Marie Kolajová připravila pro děti netradiční program, který jim ukázal, že knihovna není jen plná knížek, ale také her. Už nějaký čas je totiž možné si zde vypůjčit kromě literatury také deskové a stolní hry. Naše děti se ve skupinkách střídaly na 6-ti stanovištích s mnoha zajímavými  hrami, porovnávaly si své schopnosti v strategii, postřehu a logice. Kromě těchto aktivit mohly také luštit křížovky, skládat puzzle, hledat cestu z bludiště nebo stavět ze stavebnic. Odpoledne se opravdu vydařilo, za snahu, výdrž a fair play byly děti oceněny sladkými odměnami. Moc děkujeme paní Marii Kolajové, že nám připravila příjemnou a hlavně hravou návštěvu knihovny a už teď se těšíme na další. Anna Mošťková.

Drakiáda 2016

     Letošní Drakiáda, která se konala dne 22. 9. 2016 se skutečně ve všech ohledech povedla. Počasí bylo velmi příznivé, obloha bez mráčků, větřík příjemně foukal, a tak nic nebránilo drakům vzlétnout velmi vysoko. Akce byla pořádána pro děti ze školní družiny a děti z mateřské školy. Rodiče byli též srdečně zváni. Po skvělé zábavě následovalo opékání špekáčků, což následně všichni ocenili. Vidět usměvavé a spokojené tvářičky dětí, bylo pro organizátory akce velkou odměnou. Touto formou ještě děkujeme sponzorům, kteří se podíleli jakoukoliv formou na této akci. Jana Mouralová

 

Contact Administrators | ©2009 Company ZS Vlcnov