Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace

Školní 1202

687 61 Vlčnov

Telefon: 572675117               Mail: zsvlcnov@zsvlcnov.uhedu.cz

A k t u a l i t y

Upozornění pro zákonné zástupce dětí, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání v naší mateřské škole.

  1. povinné předškolní vzdělávání bude probíhat pravidelně v době od 8.00 do 12.00 hod.
  2. nepřítomnost dítěte,které plní povinné předškolní vzdělávání omluví zákonní zástupci písemně (viz. omluvný list)
  3. děti rok před zahájením školní docházky a nově ani děti s odloženou školní docházkou, nebudou platit úplatu za předškolní vzdělávání

- ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 BUDE ČINIT 250,- Kč.
Úplatu prosím uhraďte do 15. dne stávajícího měsíce.

5. září 2017 - divadlo

4. října 2017 od 15.00 hod. - Drakiáda (pouštění draků, opékání na zahradě MŠ

2. listopadu 2017 9.00 hod. - Zábavné hudební vystoupení pro MŠ s názvem: "DĚTSKÝM SRDÍČKŮM"

  předplavecký výcvik v 1. pololetí školního roku 2017/2018 začne 3. října 2017. Plavat začínají děti 4. třídy. Další informace k předplaveckému výcviku najdete na nástěnce v šatně 4. třídy.

29. listopadu 2017 - dopoledne - povídání o správném čištění zoubků, zdravé stravě pro děti (POVÍDÁNÍ O DENTÁLNÍ HYGIENĚ HRAVOU FORMOU)

3. prosince 2017 - neděle 17.00 - vystoupení dětí MŠ při "ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU" VE VLČNOVĚ

6. prosince 2017 - "MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA" (dopoledne, program pro děti i s Mikulášem připravujeme ve spolupráci s Domem dětí v Luhačovicích)

Contact Administrators | ©2009 Company ZS Vlcnov