Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace

Školní 1202

687 61 Vlčnov

Telefon: 572675117               Mail: zsvlcnov@zsvlcnov.uhedu.cz

A k t u a l i t y

Upozornění pro zákonné zástupce dětí, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání v naší mateřské škole.

  1. povinné předškolní vzdělávání bude probíhat pravidelně v době od 8.00 do 12.00 hod.
  2. nepřítomnost dítěte,které plní povinné předškolní vzdělávání omluví zákonní zástupci písemně (viz. omluvný list)
  3. děti rok před zahájením školní docházky a nově ani děti s odloženou školní docházkou, nebudou platit úplatu za předškolní vzdělávání

- ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 BUDE ČINIT 250,- Kč.
Úplatu prosím uhraďte do 15. dne stávajícího měsíce.

PLÁN AKCÍ:

ZÁŘÍ:

- Seznámení nových dětí s prostředím mateřské školy a novými kamarády, adaptace nových dětí v průběhu měsíce září

ŘÍJEN:

- DRAKIÁDA - 3. 10. 2018 (středa) od 15.00 hodin pouštění draků na poli nad MŠ, opékání na zahradě MŠ. Rodiče s dětmi pouští draky.

- Maňáskové divadlo "Šikulka" - 8. 10. 2018 (pondělí) - pohádky s výchovnou tématikou: "Zvířátka a odpadky", "Zatoulané koťátko", "Bráška a umíněná sestřička".

Hudební vystoupení Mgr. Vojkůvka - 31. 10. 2018 (středa) - "Pro radost"

PROSINEC:

- Lampiónový průvod spojený s rosvěcováním vánočního stromečku, vystoupení dětí MŠ u vánočního stromečku - sobota 1. 12. 2018 .

- Čertovské hry (ve spolupráci s Domem mládeže v Luhačovicích), mikulášská nadílka - čtvrtek 6. 12. 2018

LEDEN:

- Beseda pro rodiče s pracovnicí PPP na téma "Školní zralost" - 29. 1. 2019 (úterý) v 15:30 hodin

ÚNOR:

- Masopustní karneval (součástí karnevalu bude vystoupení BALONKOVÉHO KLAUNA) - 14. 2. 2019

DUBEN:

- Velikonoční dílničky (odpoledne tvoření rodičů s dětmi) - 10. 4. 2019

Contact Administrators | ©2009 Company ZS Vlcnov